Homeopatisk behandling

Nu har du möjlighet att konsultera vår eminenta klassiska homeopat Björn Eneke. Känslomässiga och tankemässiga blockeringar, fysiska besvär och sjukdomar kan framgångsrikt behandlas med homeopati.

Konsultation inom Homeopati

Den klassiska homeopatin är energimedicin som kvantfysiken idag kan påvisa som verkningsfull. Björn är klassisk homeopat och har medicinsk utbildning i botten med totalt 9 års utbildningstid, han har varit verksam som lärare samt har 20 års erfarenhet med homeopatiska behandlingar med sina patienter.

 

Homeopati, kvantfysik, personlig utveckling och andlighet hänger samman
Tack vare kvantfysik vet vi idag att all materia inte enbart består av solid massa, utan är uppbyggd kring och av energi. Man vet att all energi skapats och kommer ur det som kallas nollpunktsfältet – ett fält som allt liv inte bara är anslutet till utan där det också har sin uppkomst ur.

Vi människor, men också växter, djur, och mineraler, ja, faktiskt allt som som existerar i vårt universum, består alltså ytterst av energivibrationer som skapats i och ur detta fält. All energi samverkar ständigt i det dynamiska, odelbara kvantfältet, genom det som kallas ”sammanflätning”.

 

Den energi som reglerar människans balans kallas, inom homeopatin, för vitalkraften och den verkar på flera plan: det fysiska, det mentala/emotionella och det själsliga planet.

Dessa olika delar bildar en integrerad helhet och samverkar i perfekt harmoni när vi är friska. När vi är i balans funderar vi inte på kroppens funktioner som hur hjärtslag andningen, huden, matsmältningen fungerar som de ska.  Allt sker, utan någon större inblandning från vår sida. När vi i vår upplevelse som hela kan fokusera på att leva, känna kärlek och utvecklas med hjälp utav våra inneboende krafter så är vi i symbios med oss själva och omgivning och vi upplever oss som friska 

Vitalkraften (som också kan kallas livsenergi eller vår essens) arbetar konstant på att upprätthålla en jämn balans utifrån ett holistiskt perspektiv. Vårt immunförsvar är en del av den livsuppehållande energin som har till uppgift att rensa och göra sig av med sådant som kan skada oss. Den reagerar på all, inre och yttre, positiv och negativ stimulans på ett intelligent och autonomt sätt, oftast utan att vi är medvetna om det. Hela denna process kan ses som en människas inneboende, självläkande krafter.

Det som stör denna balans och förändrar livskraften är vår konstitution, arvsanlag, förmåga att hantera stress, oro,, trauman, maten vi äter och mycket annat. Redan som barn utsätts vi för många saker i vår uppväxt som senare i livet visar sig med olika symptom och som den vanliga läkarkonsten kallar sjukdom. 

Som homeopat behandlar jag alltid människan, inte sjukdomen!
Symtomen är vägvisare för mig, det är livskraftens sätt att tala om vilket det rätta valet är för att komma fram till det lämpligaste homeopat medlet för just dig! Det finns alltid en grundorsak, effekten av orsaken går att uttyda på den fysiska, den känslomässiga och den mentala nivån som tecken och symtom! Denna grundorsak har en energimässig frekvens som stämmer överens med ett specifikt homeopatiskt medel!

Måndagar och tisdagar så finns jag på plats på Love it i Blentarp och tar emot för konsultationer och behandling. Du kan också boka konsultation där vi träffas online via zoom. 

Bokning och information

Björn

073-386 00 90

homeopat@live.se

Kostnad

Pris första konsultation (ca 45 min) är 800kr inkl moms.

Därefter har vi ett återbesök ca 4 veckor efter.

Pris för återbesök är 800kr inkl moms. Däremellan, eller efter återbesöket, så finns det möjlighet till kortare avstämning och uppföljning per mejl.

Pris för ett homeopatiskt medel tillkommer med ca 150kr.

Du betalar med swish eller faktura (fakturaavgift med 50kr tillkommer)