Bli diplomerad Soul Manifestation Coach® & Mindfulnessinstruktör

Bli diplomerad
Soul
Manifestation
Coach® & Mindfulness-
instruktör

Är du redo för ditt mest kraftfulla ”JA” till dig själv och ett nytt kapitel i ditt liv?

Välkommen till vår unika 1-åriga distansutbildning till Diplomerad Soul Manifestation Coach & Mindfulnessinstruktör som med denna start har fått ett nytt upplägg jämfört med tidigare år! 

Nästa start är den 21 januari 2024. 

Skicka in din intresse- eller kursanmälan idag! Vi erbjuder räntefria månadsbetalningar!

Detta är en upplevelsebaserad, praktisk utbildning som riktar sig till dig som vill verka som Coach och Mindfulnessinstruktör med spirituell inriktning. Utbildningen tar dig med på en resa bortom det vanliga, där du kommer att upptäcka ditt sanna syfte och hitta en djupare meningsfullhet i livet.

Den här utbildningen ger dig yrkeskunskaper som Diplomerad Soul Manifestation Coach® och som Mindfulnessinstruktör. Utbildningen är en godkänd utbildning av Svenska Friskvårdsförbundet!

Du kan förstås också välja att gå denna utbildning helt för din egen skull för att utvecklas själv till glädje och nytta i ditt eget liv! Pris och betalningsalternativ finner du allra längst ner på sidan.

Den här utbildningen ger dig möjlighet att:

 • Hitta ditt sanna syfte och få dig att känna större meningsfullhet
 • Öka och fördjupa din andliga medvetenhet
 • Förstå och uppleva att du är ett med alltet (Oneness)
 • Uppleva mer frid, sinnesro, trygghet och glädje i livet
 • Hitta din balans mellan att vara både människa och gudomlig själ
 • Som Soul Manifestation Coach & Mindfulnessinstruktör lotsa andra hem till sitt hjärta och sin själ

Bakgrund
Miljontals människor runt om i världen har kommit till en kritisk punkt i deras fysiska och andliga, spirituella utveckling – de är redo att kliva in i en ny livsstil regisserad av själens längtan snarare än de krav som egot ställer. Och de behöver vägledning för att uppnå sina önskningar och mål i sina nya liv. Det är där en Soul Manifestation Coach® & Mindfulnessinstruktör kommer in. Denna är någon som framgångsrikt har uppnått många av sin egen själs syfte och mål och som är redo att sträcka ut handen till andra som är beredda att följa deras exempel. En Soul Manifestation Coach® gör skillnad både i sitt eget liv och i andras. Hur skulle det kännas för dig om det var du som var denna?

Vad är Soul Manifestation Coaching?

Soul Manifestation Coaching® är en form av andlig psykoterapi som integrerar andliga och psykologiska aspekter för att främja helande och personlig tillväxt. Det fokuserar på att integrera andlighet och medvetenhet i terapeutiska processer. I andlig psykoterapi inkluderas ofta aspekter som mindfulness, meditation, andliga principer och ökad medvetenhet om vår identitet och vår relation till det gudomliga.

Genom att utforska andliga dimensioner kan terapin hjälpa människor att upptäcka och förstå sin inre potential, hitta mening och syfte i livet och hamna i balans och harmoni. Det kan också hjälpa till att hantera trauma, frigöra begränsande tankemönster och stödja en djupare förståelse för sig själv och andra

Denna coachingform är baserad på djup respekt för den förmåga, kunskap och kraftfullhet som finns inom varje människa. Du har alla svar du behöver för att kunna leva ditt liv så som du önskar, du behöver bara en verktygslåda med de rätta verktygen för att kunna ta fram de svaren, och Soul Manifestation Coaching är den verktygslådan.

Genom att ha en Soul Manifestation Coach som inte talar om för dig hur du ska nå ditt mål utan stärker dig och får dig att hitta svaren inom dig själv med hjälp av aktivt lyssnande, kreativa, öppna frågor, förtroende, närhet och direkt kommunikation upptäcker du din fulla potential och förmåga till eget växande och framgång i livet på alla plan – personligt och själsligt. Med Soul Manifestation Coaching kommer du i kontakt med din storhet, med det vi kallar Källan vilket ger dig en högre medvetenhet och kraftfullhet.

Målen med framgångsrik Soul Manifestation Coaching® kan vara;

 • Att få en tydlig överblick på var du befinner dig just nu i livets olika sammanhang och utforska dina tankar och känslor för det.
 • Att se dina hinder som stoppar dig så du kan släppa dem men också hitta vilka styrkor och begåvningar samt möjligheter du besitter så att vägen till dina mål öppnar sig och blir tydliga.
 • Att känna framgången och storheten i dig själv när målet är nått med vetskapen om att du faktiskt hade alla svaren själv.
 • Att befästa framgången och målen så att det förblir verklighet i ditt liv.
 • Att du ska nå in till din passion, glädje och kärlek till dig själv, andra och livet själv. 
 • Att skapa frid och fred inom dig.

Är du redo för ditt JA till dig själv och där du ev sedan hjälper andra att hitta detsamma? I så fall är detta en utbildning för dig!

Utvecklas i din takt tillsammans med andra

Detta är en specialdesignad, upplevelsebaserad, lärarledd onlineutbildning som under 1 års tid ger dig de färdigheter du behöver. Soul Manifestation fokuserar på kraftfullheten i din själ och stärker den kraften så att du kan agera i din sanning och din kärlek i ditt liv. Och när du agerar efter själens storhet så är det också det du får tillbaka – i alla dess former; i din inre värld och i den yttre som exempelvis i relationer, i arbete, materiellt och ekonomiskt. Universum svarar alltid på det vi sänder ut!

Utbildningen sker i en härlig gemenskap, en community med andra likasinnade.

 • Videolektioner för hjärta och hjärna
  Du får varje vecka en ny 30 min inspirerande och upplevelsebaserad videolektion.
 • Live zoom möten
  Delta i insiktsfulla 50 min lektionsmöten med dina lärare och kursvänner varje vecka (varannan vecka lärarledd, varannan vecka elevgrupp möts själva).
 • Spirituella själsvänner
  Hitta själsvänner där ni stödjer och inspirerar varandra på er andliga resa.
 • Bli medlem i vårt community
  Interagera, ställ frågor, få tips på filmer/böcker och ta del av inspirerande inlägg i vårt community på FB.
 • Delta på träningshelg och retreat
  Möjlighet att träffa dina klasskompisar och deltagare från andra grupper på våra fysiska events (valfritt deltagande).
 • Minimal tid, maximal träning
  Programmet tar ca 2 tim i veckan. All annan träning från lektionerna är integrerad i din vardag. 

Ja tack, jag vill veta mer

Skicka in din intresseanmälan nu så blir du kontaktad av Jai som är utbildningsledare!

Vad tycker deltagarna om programmet?

Här kan du läsa recensioner vad några av övriga deltagare tycker om programmet (extern länk till kurser.se)

Studieupplägg i lugn takt

Denna utbildning är upplagd i lugn studietakt under 2 terminer, d v s totalt 1 år. Den första terminen spenderar du med att lära dig grunderna och efterhand manifestera detta i ditt eget liv. 

Du kommer också att påbörja inlärningen av de kunskaper som behövs för att vägleda, inte bara dig själv utan även andra professionellt som Soul Manifestation Coach® och Mindfulnessinstruktör.

Under det andra terminen fördjupar du dig ytterligare samtidigt som du får regelbunden support och vägledning. Du får här fler värdefulla verktyg i hur du kan hjälpa andra professionellt som Soul Manifestation Coach® och som Mindfulnessinstruktör.

Programmet är upplagt så att du i lugn och ro ska klara programmet även om du arbetar, har familj eller studerar. Efter fullföljande av utbildningen så tilldelas du ett diplom som Soul Manifestation Coach & Mindfulnessinstruktör

Lektionerna ger dig kunskap inom bl.a följande områden:

 • Det coachande förhållningssättet, kommunikation, samtalsteknik, etiska regler, patientsäkerhetslagen, tekniker och mallar – teori och praktik inkl träning i grupp m.m
 • Bas- och instruktörskunskaper i Mindfulness – Medveten närvaro och som har sitt ursprung från Buddhismen.
 • Non-dualism – skillnaden mellan dualistiskt och icke dualistiskt synsätt (hur allt medvetande är sammankopplat med varandra och vad det innebär)
 • Praktiskt, lättförståeligt lärande som bygger på En Kurs i Mirakler samt En Kurs i Kärlek
 • Skillnaden mellan Livscoaching och Soul Manifestation Coaching®
 • Kunskap och insikter om Buddha, Jesus, Yogananda med flera förebilder. Vad var det de bemästrade? Och hur kan du göra detsamma?
 • Oneness ur ett såväl mänskligt som gudomligt perspektiv
 • Förståelse för den gemensamma röda tråden i världens religioner och andliga filosofier samt i budskap från nutida andliga profiler som James Twyman (bl a Moseskoden), Joel Goldsmith, Mooji, Wayne Dyer m fl. 
 • Hur andlighet och kvantfysik hänger ihop
 • Esoterism och uråldrig mysticism att medvetandegöra i vår moderna tid
 • Medkänsla (compassion), kärlek och respekt
 • Övningar att praktisera i dina vardagssysslor för din själsliga manifestering (din träning är integrerad i din vardag utan att du avsätter extra tid)
 • Träning och utveckling av meditativa övningar, bl a med I AM-frekvenser
 
 

Upplägget gör att du i lugn och ro hinner med ditt arbete, vardag, familj och vänner och samtidigt kan delta i programmet. 

Nästa programstart Soul Manifestation Coach® & Mindfulnessinstruktör är den 21 januari 2024 genom att du får tillgång till den första lektionen (du får tillgång till dina lektioner på söndagar och ser den när du har möjlighet). Vi träffas sedan online under kommande vecka. Dessa onlinemöten sker varje vecka (varannan vecka lärarledd och varannan vecka leder gruppen mötet själva) under kvällstid under en knapp timme på varierande dagar och tider så att alla har möjlighet att delta så ofta som möjligt. De lärarledda mötena spelas in så att du kan se dem i efterhand om du arbetar, är sjuk eller av familjeskäl inte kan vara med.

Vad behövs för tidigare erfarenheter för att gå denna utbildning?

Det krävs inga speciella förkunskaper för denna utbildning. Den passar både dig som är  nybörjare och dig som har längre erfarenhet av personlig utveckling och andlighet. Vi tar till oss utbildningen utifrån där vi befinner oss på vår individuella nivå och du kan gå helt för din egen skull och utveckling eller välja att arbeta som coach och hjälpa andra att utvecklas både på det personliga och andliga planet.

Här kan du läsa mer om vem som går våra kurser och utbildningar; Läs mer 

Priset för hela denna 1-åriga utbildning är endast 18 900kr och du kan delbetala räntefritt månadsvis direkt till oss på Love it med 1 575kr/månad eller delbetala med Payson upp till 24 månader. Se fler betalningsalternativ längre ner på sidan.

Är du redo för ditt JA till dig själv, din själ och livet?

Skicka in din intresseanmälan nu!

Hur förändras ditt liv?

Många har erfarenhet av att gå några helgkurser då och då, kanske en yogalektion, en meditationskväll eller liknande och man får till den där rätta känslan bara för att upptäcka att det sitter i några dagar och sedan är ”vardagen” i kapp igen. Detta är ingen sådan kurs eller utbildning. Detta är något helt annat.

Ditt liv kommer redan tidigt i utbildningen att på ett positivt sätt förändras och under året kommer du att transformera ditt liv på alla tänkbara sätt. Du kommer att kunna uppfylla dina drömmar och mål såväl i det inre som det yttre. Och du kommer att kunna upprätthålla känslan, din närvaro och din sanning konstant eftersom du manifesterar din själ riktigt på djupet. Och när du sänder ut överflödet från själen så är det detta som kommer tillbaka in i ditt liv – på alla plan; känslomässigt, materiellt, i relationer och arbete.

De kunskaper och erfarenheter du eventuellt har inom andra andliga, spirituella områden som yoga, meditation, medialitet med flera innebär inga hinder – tvärtom. Du kommer uppleva ett ännu större djup och sanning när du utövar dessa. 

Så – föreställ dig hur ditt liv skulle gestalta sig om du djupt inom dig, helt autentiskt, helt sant och kärleksfullt kände och upplevde; 

 • Glädje och djup kärlek…
 • Vördnad och medkänsla för dig själv, din omgivning, allt levande och Moder Jord… 
 • Tacksamhet för den du är, det du gör, allt du har… 
 • Empati med dig själv och alla människor på vår jord… 
 • Flöde och synkronicitet med universum… 
 • Sinnesro i hjärnan och frid i hjärtat…
 • En ständig upplevelse av kontakt med din själ och Källan…
 • Etthet med allt medvetande…
 • Den kärleksfulla känslan att kunna hjälpa andra att må bra…

Join The Spiritual Love Revolution!

Vi välkomnar dig till det aktiva spirituella uppvaknandet som pågår världen över. Det är enskilda individer och grupper som längtar efter förändring och som vill manifestera det vi alla så mycket önskar och behöver; kärlek, fred, frihet och sinnesro med alla bröder och systrar. 

Vi vill skapa en värld där vi sprider godhet och manifesterar Oneness. Vill du vara en av dem? Känner du kallet inom dig? Då är detta ett JA du känner och hör inom dig.

Varmt välkommen!

Vi hoppas att vi får hälsa dig välkommen till denna unika utbildning. Skicka in din kursanmälan nu!

Nästa start är den 21 januari 2024!

Varmt välkommen
Jai Thornell
Utbildningsledare

 

 

 

 

Pris och betalningsmöjligheter

Pris totalt för 1 år: Endast 18 900 kr.

Välj mellan dessa fyra betalningsalternativ:

Alt 1: Betala hela beloppet samma månad som utbildningen börjar

Alt 2: Betala terminsvis (1/2-del av hela beloppet) med första terminsavgiften samma månad som utbildningen börjar

Alt 3: Betala månadsvis i 12 månader, första fakturan kommer samma månad som utbildningen börjar (månadsbelopp 1 575kr). Det tillkommer vid detta alternativ en administrationsavgift med 25 kr/faktura

Alt 4: Betala din kurs med kort, faktura eller delbetalning via Payson Finansiering där du kan delbetala upp till 24 månader (ca 788kr/månad + aktuell ränta och Paysons avg)Du behöver då inte göra någon kursanmälan till oss – vi får den automatiskt genom att du går till vår webbshop och anmäler där för detta sista alternativ. Gå till webbshop

För företag tillkommer 25% på ovanstående pris.
Vid månadsbetalning så gör vi alltid en kreditupplysning. 

Priset omfattar alla lektioner, planerade konferenssamtal, planerade individuella coachingsessioner med träningselever,  övningshelg och medlemskap i webbaserade communityn inkl material där. Det omfattar inte pris för retreat eller kurslitteratur.

Rekommenderad kurslitteratur (alla är på svenska); Boken ”The Ministry of I AM – En handbok i 12 steg som för dig hem till ditt sanna Jag”, boken ”Maria Magdalena : den begravda sanningen – en saknad pusselbit som återställer balansen mellan feminint och maskulint” av Meggan Watterson samt boken ”Leva Centrerad” av Love Nicklasson. Böckerna kan beställas på CDONAdlibrisBokus m fl ställen.
OBS! Böckerna läser du själv i egen takt och i vilken ordning du vill under utbildningstiden. Böckerna fördjupar dina kunskaper och skapar en större förståelse för innehållet i utbildningen så att du kan manifestera din själ. 

 

Stipendium och inkomstmöjligheter!

Vi delar ut 3 stipendier till denna kursstart (det finns 1 st kvar).

Vi avsätter varje år medel till ett begränsat antal stipendier och som du kan ansöka om. Stipendiet ges i form av nedsatt pris, d v s en rabatt som motsvarar 10% på utbildningspriset (17 000kr). Sökande till stipendierna kommer att kontaktas och beslut kommer att meddelas inom 7 dagar efter att ansökan mottagits. Ansökan gör du i rutan under övrig information/meddelande som du finner i vår intresseanmälan. Ansökningarna behandlas i den turordning som de inkommer.

Räkneexempel på hur din investering i dig själv snabbt kan betalas tillbaka:

Förutom din egen utveckling med alla de fördelar det innebär för dig, så kan du, om du vill, efter fullföljd utbildning förstås ta emot dina egna klienter. Om du väljer att börja på din fritid och tar emot en klient i veckan så är din investering återbetald efter bara cirka ett halvår. För dig som vill satsa större på egen verksamhet så kan det naturligtvis gå ännu fortare än så. Och för dig som känner att du vill ta det lugnt med någon klient då och då framöver, så kan det vara skönt att veta att även din investering definitivt inte bara kan återfås, du kan också ha en inkomst som ger dig intäkter och ekonomisk frihet.

Vanliga frågor

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren kring programmet: Frågor & Svar

Här kan du ladda ner fullständig pdf-presentation av utbildningen; Presentation Soul Manifestation

Godkänd utbildning i Svenska Friskvårdsförbundet.

Love it är godkänd medlemsskola i Svenska Friskvårdsförundet. Det betyder att vår utbildning till Diplomerad Soul Manifestation Coach är en godkänd yrkesutbildning. Under tiden du studerar hos oss (andra året då du har träningsklienter) ingår ett elevmedlemsskap under ett år i förbundet där du bland annat får gratis ansvars- och behandlingsskadeförsäkring. 

Vi är också medlemmar i The Association for Spiritual Integrity (ASI) som är en internationell organisation. ASI arbetar för att hålla en hög etisk och moralisk standard inom andligt arbete och dess profession.