Soul Release® – nästa start 26 januari 2024

Soul Release® – nästa start 26 januari 2024

När din glädjefulla frihet är det viktigaste!

Soul Release är en väg ut i frihet där vi tillsammans skapar ett tryggt space för varje deltagare, där du får växa in i din sanning om vem du egentligen är. Hör Samya berätta mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen i Soul Release® nedan.