Om Linn

Jag har gjort en lång resa och ser nu vad min själ har förstått hela tiden. Har sedan barnsben sett och känt av energier. Detta tillsammans med en medfödd själslig kontakt har gett mig förståelse för att det finns så mycket mer än vad vi kan se med våra fysiska ögon.

Under uppväxten kände jag mig annorlunda och inte riktigt förstådd vilket ledde till att jag trycke ner mitt djup och anpassade mig till min omgivning. Under mitt vuxna liv har jag dock behövt söka svar för att finna det min själ vetat om hela tiden. Jag har fått lägga ett pussel där utbildning inom telepati och healing varit till stor hjälp. Utbildningen hos Love It har varit som grädde på mosen och gjort mig bekväm att prata min inre sanning! 

Har gått igenom en omvandlingsprocess som kan kallas ett andligt uppvaknande. Glädjen och tacksamheten över att ha fått komma hem till min inre kärna ligger bortom vad ord kan beskriva. Mitt ego och min själ har blivit tvinnade och går nu hand i hand. Vill inte längre behöva hålla min upplevelse om livet för mig själv. Vill vara hundra procent öppen och transparent, dela glädje och vishet. Att anpassa mitt varande efter andra ligger inte längre i mitt ansvar. Har släppt mig själv fri!

Healingens vishet har lärt mig mycket. Bland annat hur toxiskt det är med handlingar, tankar och känslor som inte ligger i linje med sitt högre jag samt i vilken grad av blockeringar som detta kan skapa i kropp och knopp. Healingen är för mig en kraft likt solens strålar som hjälper till att lysa upp och lösgöra inre blockeringar för att inte skymmas eller helt slockna av världens mörker. Jag hoppas att vi kan göra jobbet som krävs för att kunna öppna ögonen se sanningen för att kunna leva ett liv i linje med tro, hopp och kärlek oavsett religion för vi är ju alla samma ras – Människor! ❤️ Låt oss tillsammans få göra det bästa för vår jord och allt levande därtill!

KAP –  Kundalini Activation Process.
Jag driver eget företag och samarbetar med Love it med min specialkompetens inom KAP. Det är en frigörande och läkande process som välkomnar dig hem till djupet av dig själv! KAP är en direkt energiöverföring av kundalini (vår livskraft) samt non-duality (ett högre medvetande tillstånd). 

Till skillnad från andra kundalini praktiker är KAP en icke viljestyrd process. Allt du behöver göra är att sluta ögonen och släppa taget medan energin lösgör stagnationer och balanserar upp kroppens energisystem. 

Vissa rör sig mycket under en klass och andra känner mer hur energin rör sig genom kroppen. Det är vanligt att känslor ger sig till känna och kommer upp till ytan. Allt som vill uttryckas är välkommet. 

Upplägg:

Efter en kort introduktion visar Linn en demo och sedan pågår själva sessionen under en timmes tid. Därefter finns möjligheten att dela sin upplevelse. Allt som allt ca 2 timmar!

Förberedelser:

• Ät lätt under dagen och senast 3 timmar innan en klass.

• Drick mycket vatten under dagen eftersom energin är väldigt utrensande.

• Undvik kaffe och koffein.

• Undvik alkohol och droger.

• Bär bekväma mjuka kläder.

• Medtag öronproppar om du är känslig för hög musik och en filt vid behov.

• Kom med ett öppet sinne.

• Kom 10 min innan påbörjad klass. Dörren låses på utsatt tid!

• Skapa gärna utrymme för vila och reflektion efter en klass.

Välkommen!
Linn Dorén

 

Obs – KAP är ej lämplig för dig som:

• är under 18 år.

•  har epilepsi.

• är gravid i 3:e trimestern.

 

Mina kompetenser:

  • Massör
  • Hundcoach
  • Reiki master
  • KAP facilitator
  • Yoga instruktör 
  • Personlig tränare
  • Djurkommunikatör
  • Soul Manifestation coach