Webbshop

Bli Diplomerad Soul Manifestation Coach & Mindfulnessinstruktör

Är du redo för ditt mest kraftfulla ”JA” till dig själv och ett nytt kapitel i ditt liv?

Välkommen till vår unika 1-åriga distansutbildning till Diplomerad Soul Manifestation Coach & Mindfulnessinstruktör! Nästa start är den 8 september 2024. 

 • Vad skulle det innebära för dig att leva fullt ut i din frihet?
 • Vad skulle det innebära för dig att uppleva din inre storhet och trygghet?
 • Vad skulle det innebära om du en gång för alla kunde sluta söka och bli den som finner?
 • Vad skulle det innebära för dig att kunna hjälpa andra att hitta hem i sig själva på samma sätt som du gjort?

Visst vore det fantastiskt! Men är det möjligt? Svaret är JA!

Detta är en upplevelsebaserad, praktisk utbildning som riktar sig till dig som vill verka som Coach och Mindfulnessinstruktör med spirituell inriktning. Utbildningen tar dig med på en resa bortom det vanliga, där du kommer att upptäcka ditt sanna syfte och hitta en djupare meningsfullhet i livet.

Den här utbildningen ger dig yrkeskunskaper som Diplomerad Soul Manifestation Coach® och som Mindfulnessinstruktör. Utbildningen är en godkänd utbildning av Svenska Friskvårdsförbundet!

Du kan förstås också välja att gå denna utbildning helt för din egen skull för att utvecklas själv till glädje och nytta i ditt eget liv! Pris och betalningsalternativ finner du allra längst ner på sidan.

Den här utbildningen ger dig kunskap inom följande områden:

 • Det coachande förhållningssättet, kommunikation, samtalsteknik, etiska regler, patientsäkerhetslagen, tekniker och mallar – teori och praktik inkl träning i grupp m.m
 • Bas- och instruktörskunskaper i Mindfulness – Medveten närvaro och som har sitt ursprung från Buddhismen.
 • Non-dualism – skillnaden mellan dualistiskt och icke dualistiskt synsätt (hur allt medvetande är sammankopplat med varandra och vad det innebär)
 • Praktiskt, lättförståeligt lärande som bygger på En Kurs i Mirakler samt En Kurs i Kärlek
 • Skillnaden mellan Livscoaching och Soul Manifestation Coaching®
 • Kunskap och insikter om Buddha, Jesus, Yogananda med flera förebilder. Vad var det de bemästrade? Och hur kan du göra detsamma?
 • Oneness ur ett såväl mänskligt som gudomligt perspektiv
 • Förståelse för den gemensamma röda tråden i världens religioner och andliga filosofier samt i budskap från nutida andliga profiler som James Twyman (bl a Moseskoden), Joel Goldsmith, Mooji, Wayne Dyer m fl.
 • Hur andlighet och kvantfysik hänger ihop
 • Esoterism och uråldrig mysticism att medvetandegöra i vår moderna tid
 • Medkänsla (compassion), kärlek och respekt
 • Övningar att praktisera i dina vardagssysslor för din själsliga manifestering (din träning är integrerad i din vardag utan att du avsätter extra tid)
 • Träning och utveckling av meditativa övningar, bl a med I AM-frekvenser

Bakgrund
Miljontals människor runt om i världen har kommit till en kritisk punkt i deras fysiska och andliga, spirituella utveckling – de är redo att kliva in i en ny livsstil regisserad av själens längtan snarare än de krav som egot ställer. Och de behöver vägledning för att uppnå sina önskningar och mål i sina nya liv. Det är där en Soul Manifestation Coach® & Mindfulnessinstruktör kommer in. Denna är någon som framgångsrikt har uppnått många av sin egen själs syfte och mål och som är redo att sträcka ut handen till andra som är beredda att följa deras exempel. En Soul Manifestation Coach® gör skillnad både i sitt eget liv och i andras. Hur skulle det kännas för dig om det var du som var denna?

Vad är Soul Manifestation Coaching?

Soul Manifestation Coaching® främjar helande och personlig tillväxt. Det fokuserar på att integrera andlighet och medvetenhet i terapeutiska processer. I andlig psykoterapi inkluderas ofta aspekter som mindfulness, meditation, andliga principer och ökad medvetenhet om vår identitet och vår relation till det gudomliga.

Genom att utforska andliga dimensioner kan terapin hjälpa människor att upptäcka och förstå sin inre potential, hitta mening och syfte i livet och hamna i balans och harmoni. Det kan också hjälpa till att hantera trauma, frigöra begränsande tankemönster och stödja en djupare förståelse för sig själv och andra

Denna coachingform är baserad på djup respekt för den förmåga, kunskap och kraftfullhet som finns inom varje människa. Du har alla svar du behöver för att kunna leva ditt liv så som du önskar, du behöver bara en verktygslåda med de rätta verktygen för att kunna ta fram de svaren, och Soul Manifestation Coaching är den verktygslådan.

Genom att ha en Soul Manifestation Coach som inte talar om för dig hur du ska nå ditt mål utan stärker dig och får dig att hitta svaren inom dig själv med hjälp av aktivt lyssnande, kreativa, öppna frågor, förtroende, närhet och direkt kommunikation upptäcker du din fulla potential och förmåga till eget växande och framgång i livet på alla plan – personligt och själsligt.

Målen med framgångsrik Soul Manifestation Coaching® kan vara;

 • Att få en tydlig överblick på var du befinner dig just nu i livets olika sammanhang och utforska dina tankar och känslor för det.
 • Att se dina hinder som stoppar dig så du kan släppa dem men också hitta vilka styrkor och begåvningar samt möjligheter du besitter så att vägen till dina mål öppnar sig och blir tydliga.
 • Att känna framgången och storheten i dig själv när målet är nått med vetskapen om att du faktiskt hade alla svaren själv.
 • Att befästa framgången och målen så att det förblir verklighet i ditt liv.
 • Att du ska nå in till din passion, glädje och kärlek till dig själv, andra och livet själv.
 • Att skapa frid och fred inom dig.

Utvecklas i din takt tillsammans med andra

Detta är en specialdesignad, upplevelsebaserad, lärarledd onlineutbildning som under 1 års tid ger dig de färdigheter du behöver. Soul Manifestation fokuserar på kraftfullheten i din själ och stärker den kraften så att du kan agera i din sanning och din kärlek i ditt liv. Och när du agerar efter själens storhet så är det också det du får tillbaka – i alla dess former; i din inre värld och i den yttre som exempelvis i relationer, i arbete, materiellt och ekonomiskt. Universum svarar alltid på det vi sänder ut!

Utbildningen sker i en härlig gemenskap, en community med andra likasinnade.

 • Videolektioner för hjärta och hjärna
  Du får varje vecka en ny ca 30 min lång inspirerande och upplevelsebaserad videolektion.
 • Live zoom möten
  Delta i insiktsfulla 50 min lektionsmöten med dina lärare och kursvänner varje vecka.
 • Spirituella själsvänner
  Hitta själsvänner där ni stödjer och inspirerar varandra under utbildningen och på er andliga resa.
 • Bli medlem i vårt community
  Interagera, ställ frågor, få tips på filmer/böcker och ta del av inspirerande inlägg i vårt community på FB.
 • Delta på träningshelg och retreat
  Möjlighet att träffa dina klasskompisar och deltagare från andra grupper på våra fysiska events (valfritt deltagande).
 • Minimal tid, maximal träning
  Programmet tar ca 2 tim i veckan. All annan träning från lektionerna är integrerad i din vardag.
 • Investera i dig själv och finansiera din utbildning via Klarna
  Den viktigaste investering vi någonsin kan göra är i oss själva. Betala med kort, faktura eller delbetala månadsvis via Klarna här i webbshopen.

 

Studieupplägg i lugn takt

Denna utbildning är upplagd i lugn studietakt under 2 terminer, d v s totalt 1 år. Den första terminen spenderar du med att lära dig grunderna och efterhand manifestera detta i ditt eget liv.

Du kommer också att påbörja inlärningen av de kunskaper som behövs för att vägleda, inte bara dig själv utan även andra professionellt som Soul Manifestation Coach® och Mindfulnessinstruktör.

Under det andra terminen fördjupar du dig ytterligare samtidigt som du får regelbunden support och vägledning. Du får här fler värdefulla verktyg i hur du kan hjälpa andra professionellt som Soul Manifestation Coach® och som Mindfulnessinstruktör.

Programmet är upplagt så att du i lugn och ro ska klara programmet även om du arbetar, har familj eller studerar. Efter fullföljande av utbildningen så tilldelas du ett diplom som Soul Manifestation Coach & Mindfulnessinstruktör

Utbildningen hjälper dig också att:
 • Hitta ditt sanna syfte och få dig att känna större meningsfullhet
 • Öka och fördjupa din andliga medvetenhet
 • Förstå och uppleva att du är ett med alltet (Oneness)
 • Uppleva mer frid, sinnesro, trygghet och glädje i livet
 • Hitta din balans mellan att vara både människa och gudomlig själ
 • Som Soul Manifestation Coach & Mindfulnessinstruktör lotsa andra hem till sitt hjärta och sin själ

Upplägget gör att du i lugn och ro hinner med ditt arbete, vardag, familj och vänner och samtidigt kan delta i programmet.

Nästa programstart Soul Manifestation Coach® & Mindfulnessinstruktör är den 21 januari 2024 genom att du får tillgång till den första lektionen (du får tillgång till dina lektioner på söndagar och ser den när du har möjlighet). Vi träffas sedan online under kommande vecka. Dessa onlinemöten sker varje vecka (varannan vecka lärarledd och varannan vecka leder gruppen mötet själva) under kvällstid under en knapp timme på varierande dagar och tider så att alla har möjlighet att delta så ofta som möjligt. De lärarledda mötena spelas in så att du kan se dem i efterhand om du arbetar, är sjuk eller av familjeskäl inte kan vara med.

Vad behövs för tidigare erfarenheter för att gå denna utbildning?

Det krävs inga speciella förkunskaper för denna utbildning. Den passar både dig som är  nybörjare och dig som har längre erfarenhet av personlig utveckling och andlighet. Vi tar till oss utbildningen utifrån där vi befinner oss på vår individuella nivå och du kan gå helt för din egen skull och utveckling eller välja att arbeta som coach och hjälpa andra att utvecklas både på det personliga och andliga planet.

Här kan du läsa mer om vem som går våra kurser och utbildningar; Läs mer 

18900,00 kr

Ytterligare information

Fler produkter