Möten och bokcirklar

Här hittar du The Ministry of I AM möten och bokcirklar som du kan delta i. Sidan uppdateras med jämna mellanrum för aktuella uppgifter.

Aktuella möten och bokcirklar

Här finner du aktuella möten och bokcirklar. Kontakta personen på din ort för närmare information om info om upplägg, datum och tider. Om det inte finns någon på din ort så kan du delta inågot av de onlinemöten som finns. Vill du själv starta en bokcirkel eller hålla möten? Kontakta Jai på info@ministryofiam.se

Här kan du ladda ner en guideline hur du startar och håller 12-stegsmöte eller en bokcirkel; Guideline

Denna sida kommer att uppdateras regelbundet. OBSERVERA: Även om en bokcirkel eller ett möte redan startat så ta kontakt i alla fall med kontaktpersonen och se om du kan komma med!

För dig som studerar boken och vill ha kontakt med likasinnade så har vi en Facebook-grupp som är privat. Du ansöker om medlemskap och vi behöver godkänna innan du läggs till; Facebookgrupp

Bokcirklar (fysiska träffar)

Ort: Göteborg
Kontaktperson: Lisbeth Stals
Kontaktinfo: golfbett@icloud.com, 0738-13 90 90

Ort: Junosuando
Kontaktperson; Carola Smedqvist
Kontaktinfo; carola_l@hotmail.com,  0703-61 93 98

Ort: Växjö/Alvesta
Kontaktperson: Marinela Arias
Kontaktinfo: arias_marianela@hotmail.com, 0723-16 60 62

Bokcirkel online

Kontaktperson: Marita Laine
Kontaktinfo: marita01laine@gmail.com, 0738-02 05 44 

Kontaktperson: Åsa Norenius
Kontaktinfo: asa.norenius@gmail.com, 0703-36 82 86
Start den 17 januari kl 19.00

Kontaktperson: Lisbeth Stals
Kontaktinfo: golfbett@icloud.com, 0738-13 90 90

Fysiska 12-stegsmöten

Ort: Stockholm
Kontaktperson: Nina Evaldsson
Kontaktifo: ninaevaldson@gmail.com, 0720-17 26 69

12-stegsmöten online

Kontaktperson: Mia Bart
Kontaktinfo: svintomia@gmail.com, 0768-65 94 58
Möte söndagar kl 18.30

Kontaktperson: Nina Evaldsson
Kontaktinfo: ninaevaldson@gmail.com, 0720-17 26 69

Kontaktperson: Carina Jangblad
Kontaktinfo: jangblad_c@hotmail.com,  0735-93 91 57
Möte sista tisdagen i månaden kl 19:30

12-stegsprogram

Ett 12-stegsprogram är under utveckling där du kommer att kunna fördjupa dina kunskaper i de 12 stegen, arbeta praktiskt med dem och deviserna samt de 12 egenskaperna från mystikerna i The Emissary of Light. programmet beräknas starta hösten 2023.