Soul Manifestation Coaching

Soul Manifestation Coaching® är mycket effektivt för att medvetandegöra sin livspotential, att nå större framgång i livet som helhet och inte minst – att förstå sin själs önskan.

När ditt liv inte ser ut och fungerar som du vill att det ska, men du är redo att förändra, så är Soul Manifestation Coaching® vägen dit.
Coachsessionen kan göras online eller på plats hos oss.

Konsultation inom Soul Manifestation Coaching®

Soul Manifestation Coaching® är en form av andlig psykoterapi som integrerar andliga och psykologiska aspekter för att främja helande och personlig tillväxt. Det fokuserar på att integrera andlighet och medvetenhet i terapeutiska processer. I andlig psykoterapi inkluderas ofta aspekter som mindfulness, meditation, andliga principer och ökad medvetenhet om vår identitet och vår relation till det gudomliga.

Genom att utforska andliga dimensioner kan terapin hjälpa människor att upptäcka och förstå sin inre potential, hitta mening och syfte i livet och hamna i balans och harmoni. Det kan också hjälpa till att hantera trauma, frigöra begränsande tankemönster och stödja en djupare förståelse för sig själv och andra

Denna coachingform är baserad på djup respekt för den förmåga, kunskap och kraftfullhet som finns inom varje människa. Du har alla svar du behöver för att kunna leva ditt liv så som du önskar, du behöver bara en verktygslåda med de rätta verktygen för att kunna ta fram de svaren, och Soul Manifestation Coaching är den verktygslådan. Vi erbjuder sessioner både på plats och på distans över internet.

Genom att ha en Soul Manifestation Coach som inte talar om för dig hur du ska nå ditt mål utan stärker dig och får dig att hitta svaren inom dig själv med hjälp av aktivt lyssnande, kreativa, öppna frågor, förtroende, närhet och direkt kommunikation upptäcker du din fulla potential och förmåga till eget växande och framgång i livet på alla plan – personligt och själsligt. Med Soul Manifestation Coaching kommer du i kontakt med din storhet, med det vi kallar Källan vilket ger dig en högre medvetenhet och kraftfullhet.

Målen med framgångsrik Soul Manifestation Coaching® kan vara;

  • Att få en tydlig överblick på var du befinner dig just nu i livets olika sammanhang och utforska hur dina tankar och känslor för det.
  • Att se dina hinder som stoppar dig så du kan släppa dem men också hitta vilka styrkor och begåvningar samt möjligheter du besitter så att vägen till dina mål öppnar sig och blir tydliga.
  • Att känna framgången och storheten i dig själv när målet är nått med vetskapen om att du faktiskt hade alla svaren själv.
  • Att befästa framgången och målen så att det förblir verklighet i ditt liv.
  • Att du ska nå in till din passion, glädje och kärlek till dig själv, andra och livet själv. 
  • Att skapa frid och fred inom dig.
 

Vad skiljer livscoaching från Soul Manifestation Coaching®? 

Här adderar vi till den existensiella, spirituella aspekten vilket skapar förändring inifrån och sedan ut i livet. Din sanna önskan manifesteras vilket ger frid, sinnesro och harmoni i dig och ser till att du har i det yttre det som du önskar och behöver.

Läs artikel om andlig psykoterapi som är en mix av Soul Manifestation Coaching och Hyposyntesterapi i Tidningen Nära: Andlig psykoterapi

Boka Jai eller Samya

Kontakta Jai
0735-344 550
jai@loveit.se

eller

Kontakta Samya
0703-445 552
samya@loveit.se

Vid förhinder så vänligen lämna återbud i så god tid som möjligt. Vid uteblivande eller återbud som inkommer senare än kl. 17.00 dagen före inbokad tid, debiteras fullt pris.

Kostnad

Pris privatpersoner: 

1 200kr för 60 min inkl moms

 1 700kr för 90 min inkl moms.

 

Pris Företag:

1 200kr för 60 min exkl moms,

1 700 kr för 190 min exkl moms

Om oss på Love it

Vi som erbjuder konsultation har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med individer och grupper av olika slag, bl a stress- och konflikthantering.

Vi är utbildade Mindfulnessinstruktörer och tränade i Mindfulnessbaserad stressreduktion. Vi är också utbildade i Hyposyntesterapi och Hypnosterapi samt är verksamma inom Soul Manifestation Coaching – en coaching som går på djupet. 

Läs mer om oss här.

Information & kontakt

Vill du veta mer är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.