Om Samya

“Jag visste inte vem jag var, jag hade ingen känsla av frid och kärlek inom mig…”

Hur och på vilket sätt tror jag mig kunna förmedla det, jag påstår mig kunna förmedla, till dig i våra program?

Sedan jag var i min tidiga ungdom har jag haft en innerlig önskan om att hjälpa andra människor att må bra, att hitta sin inre frid. Jag bar på en dröm om att vara i den friheten själv samtidigt som min intention och innerliga vilja var att hjälpa andra.

Tidigt hade jag insikten om att utan min egen vetskap om vem jag är kan jag aldrig förmedla den vetskapen till andra. Den insikten har jag alltid burit med mig och det är den insikten som ligger till grund för vårt arbete på Love it idag.

Men jag visste inte vem jag var, jag hade ingen känsla av frid och kärlek inom mig.

Min uppväxt präglades av en dysfunktionell tillvaro i en familj där yta var det viktigaste av allt. Vi hade alltid fina välvårdade kläder, jag och mina systrar. Mina föräldrar var noga med att visa utåt att det fanns ett materiellt välmående. Men det inre välmåendet lyste med sin frånvaro. Jag fick aldrig höra att jag var älskad och att jag dög som jag var.

Det var ofta bråk, pappa jobbade alltid, mamma var hemma men var psykiskt svag. Hon mådde sämre och sämre med åren. När jag var i början av tonåren hade mina systrar flyttat och jag var den enda som kunde lyssna till mammas ångest och problem. Det blev ett mönster att varje dag efter skolan få höra om hennes förtvivlan och rädslor. Jag utvecklade ett starkt medberoende till min mamma.

Det och mycket annat präglade min självkänsla, så när jag gick in i mitt vuxenliv gjorde jag det tillsammans med många rädslor och en röst inom mig som hela tiden påminde mig om min värdelöshet och att jag inte hade något av vikt att ge andra. Jag var tillbakadragen och ville inte höras och synas. Min ångest började göra sig känd och jag började upprepa min mammas mående och tillvaro – jag hade utvecklat Vuxet Barn problematik.

För att göra en väldigt lång historia kort så kom jag efter många år till en punkt i mitt liv då jag kände att inget kunde hjälpa mig, att jag ville ge upp eftersom jag inte hittade någon väg ut. Min enda lösning var att göra slut på mitt liv. 

Mina kompetenser

 • Diplomerad coach enligt ICF (CoachCompanion)
 • Diplomerad Resancoach (Kjell Haglund)
 • Diplomerad ReikiMaster (Love it)
 • Diplomerad Minfulnessinstruktör (Sverigehälsan, Love it)
 • 1-årig utbildning i hyposyntes (SaiRama)
 • Utbildad i friskvård (Sverigehälsan)
 • Diplomerad Taktil Massör
 • Diplomerat medium (Jörgen Gustafsson)
 • OH Foundation Facilitator
 • Kursledare på Love it 
 • Smyckesdesigner

“I min kompetens som coach har jag många verktyg att arbeta med, därför är jag flexibel och anpassar mig efter klientens behov och önskemål. Min enda avsikt är klientens allra bästa och jag ger dig fri tillgång till din egen bank av kunskap, passion och personliga talanger.

I mitt sätt att arbeta kopplar jag ofta ihop mina olika kompetenser exempelvis hyposyntesen med livscoachingen och får på så sätt en mer effektiv behandling. Jag utgår alltid från personen jag har framför mig och följer min intuition om vad som är bäst i stunden. Varje individ är unik och det tar jag alltid fasta på. Med mina utbildningar och erfarenheter inom friskvård, hyposyntes, healing, meditation, intuition och mindfulness ges jag en unik möjlighet att kunna hjälpa dig att gå bortom dina begränsningar och eventuella föreställningar om att inte kunna leva ditt liv fullt ut. Du kommer att få hjälp att se dig som den vackra människa du är i alla avseenden.

2015 bytte jag namn från Anette till Samya som en manifestation på den utveckling jag haft och de förändringar jag gjort i mitt liv. Min kreativitet tar sig uttryck bl a genom min smyckeskollektion Smycken by Samya. Jag tillverkar Japa Malas och armband för hand i halvädelstenar och där varje smycke får sin egen unika prägel.” 

Länk till smycken