Code of Ethics

Vi är, som första och enda organisationen/företaget i Sverige, medlemmar i The Association for Spiritual Integrity (ASI) som är en internationell organisation. ASI arbetar för att hålla en hög etisk och moralisk standard inom andligt arbete och dess profession.

The Association for Spiritual Integrity är en internationell organisation bestående av andliga ledare, lärare och coacher. Organisationen erbjuder medlemskap som en stödjande organisation där medlemmarna enats om att följa en kod för god och etisk praxis att användas i deras professionella, personliga och andliga utveckling. Vi är de första svenska medlemmarna och vi hoppas att fler följer framöver.

ASI grundades 2018 av Craig Holliday, Jac O´Keeffe och Rick Archer med support från många värdefulla vänner, kamrater och studenter under vägen. Organisationen uppstod ur ett djupt behov av att ta itu med de många skandaler och märkligheter som genom åren involverat andliga lärare, deras elever och grupperingar. ASI syftar till att öka förståelsen av etiskt förhållningssätt, att fördjupa samtalen kring denna fråga och bli en växande kraft inom utbildningsområdet så att det skapas en större integritet och professionalism inom det moderna andliga arbetsområdet.

Mer om bakgrunden till varför etik behövs inom den andliga professionen och hur organisationens arbete grundades kan du se i denna video från Science & Nonduality-konferensen.

I alla de utbildningar som Love it erbjuder så ingår sedan många år tillbaka att förhålla sig till, och godkänna Love it´s högt ställda etiska regler samt svensk lagstiftning som presenteras under utbildningarna. Därför är det också självklart för oss på Love it att vara medlemmar i The Association for Spiritual Integrity och stödja det internationella arbete som behöver göras.

Det torde vara självklart att det inom det andliga arbetet inte sker olika former av övergrepp (fysiska, psykiska eller mentala) eller andra missförhållanden såsom maktutövning, “gurutänk”, sekteristiska inslag, ekonomiska tveksamheter osv.

Dessvärre är det inte så. Genom åren har vi fått många vittnesmål om missförhållanden och upplevelser av traumatiska situationer. Det är inte ok av någon anledning. Det är dock inte vår uppgift att peka på specifika missförhållanden eller personer, professionella som icke professionella. Istället vill vi visa vad som är etiskt och moraliskt rätt.

 

Code of Ethics

Här kan du läsa Code of Ethics som vi som medlemmar i The Association for Spiritual Integrity stödjer:


Code of Ethics

Student Guidelines

Här kan du läsa Student Guidelines:

Guidelines

Mer om organisationen ASI

Här kan du läsa mer om organisationen: https://www.spiritual-integrity.org/