Vårt synsätt

Kärnan i alla våra program, kurser och utbildningar vilar på mer än 20 års erfarenhet som utbildare inom personlig utveckling och spiritualitet samt mysticismen som går att finna bl a i En Kurs i Mirakler, En Kurs i Kärlek, Maria Magdalenas Evangelium men också modern vetenskap som kvantfysik. Kurserna är andliga psykoterapeutiska träningar/utbildningar för sinnet och för ett uppvaknande hjärta och som hjälper dig att skifta ditt tänkande från rädsla till att älska, från att se problemen till att fokusera på lösningarna, från att känna dig blockerad för att plötsligt bli fylld av klarhet!

Denna förändring i din upplevelse är det mirakel som öppnar dörren till själens domäner så att du kan få känna och uppleva all glädje, all kärlek och all överflöd som väntar på att genomsyra ditt liv. Och när du börjar läka dina rädslobaserade tankar blir ditt sinne tystare, lugnare och du börjar höra den mjuka inre rösten som vägleder dig – en röst som kommer från en högre kraft som vet hur man leder dig till och på din högsta väg. Men du kan inte höra denna inre röst förrän du gör den inre resan av helande. Resan börjar dock med endast två saker; 1. Att du säger JA till dig själv och mirakler i ditt liv. 2. En villighet att vilja utforska ditt inre.

Boken En Kurs i Mirakler (EKIM) kan uppfattas som svår att förstå för många och därför har vi omsatt dess innehåll till våra upplevelsebaserade program, kurser och utbildningar. Det hjälper dig att snabbare och enklare hitta hem till den inre mjuka själsrösten och skapar förändringar snabbare för dig i ditt liv. Att vi erbjuder olika typer av teman beror på att vi som människor är intresserade av olika saker, men tack vare grundkärnan av En Kurs i Mirakler så får du oavsett ditt val och intresse, del av denna fantastiska inre resa. 

För dig som vill veta mer om Maria Magdalena

Det hyschade, bannlysta, begravda Mariaevangeliet får idag upprättelse på flera håll. I boken Maria Magdalena – den begravda sanningen får vi ta del av en av de modigaste eldsjälarnas revolutionerande skildring av denna andliga text.

Med brutal ärlighet avslöjar Meggan Watterson lögner och patriarkaliska fördomar och återuppväcker den förbehållslösa kärleken. Det feminina är heligt, tro inget annat! Mariaevangeliet är lika genuint och ursprungligt som de evangelier vi hittar i Bibeln, men efter en uppmaning under 300-talet att förstöra alla kopior begravdes det i den egyptiska öknen. Tack vare några rebelliska munkars olydnad och andliga mod finns idag flera exemplar bevarade av det enda evangelium som skrevs i en kvinnas namn: Maria Magdalenas.

Maria är särskilt utvald för sin andliga förmåga och får förklara för de andra lärjungarna vad Jesus budskap går ut på vilket är något helt annat än vad som återfinns i dagens kristna bibel..

Texten tvingar oss att fundera på djupare frågor, som Guds natur, själens ursprung och tillvarons själva grundvalar.

För dig som vill veta mer om en Kurs i Mirakler

En kurs i Mirakler är en klassiker och en av de mest uppmärksammade och tongivande böckerna inom den andliga självhjälpslitteraturen. Boken, som har förändrat miljontals människors liv, handlar om att släppa taget om rädsla och öppna upp för sann kärlek, glädje och förlåtelse. 

En kurs i Mirakler togs emot genom en inre process, en ”kanalisering” av forskningspsykologen  Dr. Helen Schucman på Columbia University i New York i mitten av 60-talet. Hon fick hjälp av Dr. William Thetford, dåvarande chef för Columbia-Presbyterian Medical Centers Department of Psychology.

Boken är i grunden en självstudie som lotsar människor till att skifta sitt fokus från att vara offer för yttre omständigheter till att se att vi själva är de som skapar vår egen verklighet. Bokens innehåll hjälper oss att återställa vår kontakt med vår ”Inre lärare”.

Nyckeln finns i insikten om att endast den andliga dimensionen av oss är verklig och hur vi genom träning kan genomskåda den illusoriska verkligheten och nå fram till vårt naturliga tillstånd av kärlek. Många som studerar En Kurs i Mirakler upplever att den talar direkt till deras hjärtan. Ändå kan det vara svårt att få grepp om principerna eller hinna med att läsa lektionerna. Därför har vi på Love it istället skapat upplevelsebaserade program och kurser som gör det lättare att förstå och agera efter. 

Kursen är inget koncept, religion eller lära men förmedlar det som andliga förebilder som Jesus, Buddha, Yogananda, Kuan Yin m fl ville förmedla oss alla – att vi är ett och denna etthet är Källan.

Följande ord från inledningen till En kurs i Mirakler är förmodligen de mest citerade orden från Kursen. De sammanfattar kärnan i detta djupgående verk och har en innebörd som för de flesta inte alls är tydlig vid en första anblick: ”Kursen syftar inte till att lära ut kärlekens mening, för den ligger bortom det som kan läras ut. Men den syftar till att ta bort de blockeringar som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro, som är ditt naturliga arv. Motsatsen till kärlek är rädsla, men det som är allomfattande kan inte ha någon motsats.

Denna kurs kan därför sammanfattas mycket enkelt på detta sätt: Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Häri ligger Guds frid.”

För dig som vill veta mer om En Kurs i Kärlek

Kursen som en fortsättning av En Kurs i Mirakler och som skrivits av Mari Perron. Till skillnade från En Krus I Mirakler som är mer en andlig psykologi, så går En Kurs i Kärlek direkt till hjärtat och väcker den inneboende kärlek som är vår sanna essens. En Kurs i Kärlek är tydlig och betydligt lättare i sitt språk, men den är precis lika radikal i sitt budskap. 

Boken och dess innehåll beskrivs så här; “Det finns ett sätt att veta som kan ta dig bortom den plats dit allt ditt lärande tagit dig. Detta vetande kan ta dig till sanningen om vem du är.  Du som längtar efter detta vetande, hjärtats vetande, kommer att få hjälp här. En Kurs i Kärlek inbjuder sinnet till att förena sig med hjärtat. Den hjälper fram det gryende enhetsmedvetandet, ett medvetande som inte kan läras in. Det kan bara uppenbaras, genom förening och relation”.

Boken består av tre böcker i en; Kursen, Avhandlingarna och Dialogerna.

För dig som är nyfiken på mysticism

Mystiker har genom alla tider burit med sig den grundläggande sanningen om vårt varande och sanna existens. De återfinns inom de flesta religioner men de motsätter sig dogmer, maktutövning och tankar om att vi är separerade från varandra. De är ljusbärare i en fri andlighet där de söker och sprider ljuset.

Ordet mystiker kan låta både spännande och märkligt, som om något ligger dolt eller att det är kunskap enbart för vissa. Men så är det inte. Visserligen har mystiker ofta fått verka i det tysta men det har varit för att religiösa samfund eller dess ledare känt sig hotade. Om sanningen skulle nå folket, så skulle de religiösa doktrinerna vara hotade i grunden. Det skulle innebära att den rädsla och vanmakt kyrkor och samfund runt om i världen använt för att hålla människor nedtryckta skulle försvinna, och då hade också samfundens makt och rikedomar försvunnit. 

Men mystikerna har aldrig gett upp. I årtusenden har de hållt samman men verkat i mindre grupper över hela världen. Den kunskap och visdom som finns där har sakta men säkert spridit sig och finns idag tillgänglig för alla. Att vandra vägen som mystiker innebär att vandra samma väg som Jesus, Maria Magdalena, Buddha, Yogananda och många fler. Det är en väg utan rädsla, utan dogmer eller böcker som berättar vad du ska tro och inte tro. Det är en väg där alla, oavsett vilken andlighet, religion eller filosofisk inriktning man har, är fri att bli en medvandrare. Det är en väg där alla du går med är bröder och systrar. Du är fri i din andlighet och det är en väg där du får tillgång till värdefulla verktyg. Det är också en väg som går inåt, in i dig själv, hem till dig själv och din sanna essens – själen. Din själ är förbunden med alla själar, allt medvetande. Denna enhet är också det som kallas för Gud eller Källan. Som mystiker så vet du dock att det bara är ord för en symbol och därmed inte sanningen i sig. Ordet Gud eller Källan är ett sätt för människor att sätta något i en form. Men det vi är och det som är allt har ingen form. Det är det högsta formlösa medvetandet och din själ är en del av detta. Den är hel och komplett, den har alltid varit det och kommer alltid att vara det. Den kan egentligen inte ges något namn, den kan inte tros eller inte tros på, tänkas fram eller ses med våra fysiska ögon. Men när vi går inåt i oss själva och lär oss lyssna på den inre rösten, så kan vi uppleva den. Det är ett varande, en stark kärlek och ibland även eufori.

Denna energi, själen kan manifesteras. När den får komma fram genom att “vi” ställer oss åt sidan så väcker den energin densamma i andra. När vi vaknar, så vaknar världen. Det vi skickar ut är det som manifesteras. På Love it kallar vi detta för I am – vilket är det namn vi använder istället för Gud eller Källan. I am är “namnet” på Gud/Källan för oss. 

Bli en del av den andliga rörelsen!

Vi bjuder in dig till att bli en aktiv, viktig del av den stora andliga, fria andliga rörelse och gemenskap som pågår världen över och där du kan göra verklig skillnad både för dig själv och andra. Där vi manifesterar det vi alla så mycket önskar och behöver; kärlek, fred, frihet och sinnesro med alla bröder och systrar.

En värld där vi sprider godhet och manifesterar Oneness. Vill du vara en av dem? Känner du kallet inom dig? Då är detta ett JA du känner och hör inom dig.

Obs! Själslighet, spiritualitet eller andlighet är olika ord för ungefär samma sak. D v s det handlar om att söka mening, förstå livet och vara öppen för större tankar, känslor och medvetenhet. Det inkluderar att tänka på livets syfte, känna kärlek och medkänsla och att vara öppen för det som går bortom det vi kan se eller uppleva med våra fem sinnen. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns en enda definition för själslighet, spiritualitet eller andlighet; var och en får själv bestämma vad det betyder för dem.

Har du frågor?

Du är alltid varmt välkommen till oss med frågor kring våra utbildningar och konsultationer. 

The Emissary Wheel - mystikernas heliga symbol

Som mystiker använder vi olika verktyg, bl annat heliga geometriska symboler och som använts i årtusenden. Här nedan kan du läsa om ett av dem – The Emmissary Wheel.

The Emissary Wheel är en uråldrig, helig geometrisk symbol, som använts av ljusets budbärare, inte minst mystiker, i tusentals år. Dessa beskyddare, budbärare och lärjungar har, via sitt direkta släktskap med Jesus, Maria Magdalena samt sin starka samhörighet med andra mästare som Buddha och andra föregångare, fört traditionerna och hemligheterna vidare. Dessa budskap har motarbetats av de traditionella religionerna och makten och därför har man varit tvungen att på olika sätt skydda och hemlighålla dess existens. Tills nu. Budskapen och kraften i dessa samt arbetet som bl a spirituella fredsmäklare förs nu vidare in i modern tid. Och aldrig tidigare har mänskligheten varit mer redo att ta emot kraften och sanningen i dess budskap som i sin enkelhet kan beskrivas så här; Vi är alla ett med varandra och Gud/Källan. Genom att själv utforska The Emessary Wheel samt genom att själv bli en ljusets budbärare som manifesterar sin själ, sker följande:

1. Du kommer att upptäcka vem du verkligen är.

2. Du kommer att upptäcka varför du egentligen är här.

3. Du kommer att upptäcka vad du verkligen förtjänar.

 

Ingen vet hur länge den heliga symbolen har använts, eftersom det sannolikt skett redan innan The Emissaries själva. Hjulet representerar skapande och liv, liksom transformationen – den spirituella resan. De ekrar som skär på olika punkter, är längst ifrån varandra vid hjulets yttre del och rör sig närmare när de närmar sig mitten. Detta symboliserar det separationssystem av tanke som används av egot, som faller bort när vi interagerar djupt, när vi rör oss närmare vårt eget centrum.

Den yttre cirkeln av The Emissary Wheel representerar skapandet. Allt inne i cirkeln är en symbol för det skapade universum, medan det stora rummet utanför hjulet representerar den oändliga potentialen i den kreativa pulsen och skapandekraften.

Den centrala triangeln och cirkeln representerar transformationsförmågan hos vad budbärarna kallade “Ultimate Spiritual Process” av Surrender, Trust and Gratitude.

Meditation på det färdiga hjulet kan ge djupa skiften i medvetandet som höjs.

 

Mod
Det handlar inte modet i denna världen du söker, utan modet du söker i att finna den riktiga världen, skapad av Gud.

Tålamod
Bara gudomligt tålamod erbjuder omedelbart resultat.

Visdom
Sök inte visdom i den fysiska världen, de finns bara i den gudomliga.

Visshet
Du är inte här för att tro på något, du är här för att finna att du är ETT med verkligheten

Djup
Det är inte djupet i den här världen vi söker, utan av världen bortom vår föreställningsförmåga.

Medkänsla
Allting finns inom dig, ha därför den största medkänslan för dig själv

Glädje
Glädjen du söker är inte beroende på vad som sker i denna världen.

Klarhet
Klarheten i att se att det som visat sig vara utan helt utan mening, utan egentligt värde ditt liv, kommer nu att skapa en verklig mening och därför bringa in tacksamhet till dig.

Generositet
Sluta försöka bestämma vad som tillhör dig och vad som tillhör en annan, det finns ingen annan.

Överflöd
Ge allt till allt och du kommer att komma ihåg vem du är och varför du är här.

Guds kärlek (Agape)
Guds kärlek är inte beroende av något eller någon – den är oändlig och villkorslös och ditt sanna varande.