Gå vårt distansprogram för Medberoende och Vuxna Barn.

"Att växa upp i en familj med känslomässigt omogna, missbrukande eller självupptagna föräldrar, kan skapa svåra konsekvenser för ett barn men också senare för personen i vuxenlivet!”

Medberoende och Vuxet Barn problematik är ett stort och växande hälso- och livsproblem för många människor.

Men det finns en lösning!

Från livesändning på Facebook, del 1

Från livesändning på Facebook, del 2

Är du eller någon du känner medberoende?

Vad är ett medberoende?

Medberoende är ett psykologiskt tillstånd som uppstår i nära relationer och kännetecknas av att en person möjliggör andras ohälsosamma beteende. Det kan vara exempelvis någon form av missbruk, psykisk ohälsa, låg mognadsgrad, avsaknad av ansvarskänsla, förmåga att visa kärlek eller olika former av övergrepp som sker/skett. Enbart anhöriga till människor med beroende i Sverige är cirka 3 miljoner. Men medberoendet sträcker sig långt utanför dessa gränser. Uppskattningsvis pratar vi cirka 4-5 miljoner i Sverige som har någon form av medberoende eller det som kallas för Vuxet Barn problematik. 

 

Vem utvecklar medberoende eller det som kallas för Vuxet Barn-problematik?

Den som är uppväxt i en familj där det inte uttrycktes genuin, villkorslös kärlek i familjen eller där det fanns någon med alkohol-/drogproblem eller andra dysfunktioner som exempelvis psykisk ohälsa, kommer med största sannolikhet att utveckla någon form av medberoende. Man kan också beskriva det som att växa upp med känslomässigt omogna föräldrar.

En medberoende är någon som lever med eller är nära en närstående med ovan beskrivna problem och som man utvecklar ett medberoende till.

Ett Vuxet Barn innebär att man är vuxen men har tagit med sig ohälsosamma känslor och beteenden som gör att man känner sig eller beter sig som ett “barn” (omogen, osäker, otrygg, dominant osv) i vissa situationer/med vissa människor. Man kan bli den som ska ta hand om andra, rädda andra, prestera, söker bekräftelse, drar sig undan, får svårt att prata känslor, får ensamhetskänslor, en känsla av att inte passa in osv.

Vad kan det få för konsekvenser?

Ett utvecklat medberoende eller Vuxet Barn problematik innebär att man blir skadad i sin självkänsla vilket kan leda till låg självbild, skuld, skam, oro, anknytningsproblem, ångest, stress, depression, upplevelse av ensamhet, känslor av oduglighet eller otillräcklighet, ohälsosamma beteenden, psykisk ohälsa, utmattning osv. Man får också svårare för att fungera fullt ut i nära relationer med andra. 

Allt fler människor upplever sig idag vara högkänsliga (HSP) men många har egentligen i grunden ett medberoende/Vuxet Barn-problematik. Missförståndet beror på att det finns vissa likheter men innebär också att man inte får korrekt hjälp för sitt mående, sitt liv och inte minst förmåga att hantera sociala situationer. 

Testa dig!

Gör vår test nedan och se om du har ett medberoende eller har Vuxet Barn problematik. Längre ner finns också mer information och råd.

Test - medberoende

Gör ett snabbt test för att avgöra om du är medberoende eller står i riskzonen att bli det. Du gör testet anonymt.

1 / 13

Ägnar du mycket tid och energi åt någon annans missbruk/psykiska ohälsa/beteenden?

2 / 13

Tror du att du kan få någon att sluta missbruka/bli frisk/lösa sina problem?

3 / 13

Tänker du att, om personen slutar att missbruka/må dåligt/bete sig bättre, kommer alla dina problem att lösas?

4 / 13

Letar du efter tecken på att personen missbrukar? Alternativt, hur personen mår psykiskt för att bekräfta dina misstankar?

5 / 13

Förändras dina känslor och ditt beteende mot personen efter dennes humör eller dagsform?

6 / 13

Har du ekonomiska problem på grund av någon annans missbruk/ohälsosamma mående?

7 / 13

Har du någon gång ljugit för någon i syfte att skydda den andra personen?

8 / 13

Känner du oro inför helger, familjehögtider eller semestrar?

9 / 13

Har du tackat nej till inbjudningar på grund av rädsla hur personen ska uppföra sig?

10 / 13

Tänker du ibland, eller ofta, att det är ditt fel att personen missbrukar/mår dåligt?

 

11 / 13

Känner du dig mer arg, ledsen och förvirrad än lycklig?

12 / 13

Känns det som om, att ingen förstår dina problem, att du inte kan prata med någon?

13 / 13

Är du rädd för att bli avvisad/sårad av andra

Ditt resultat är

0%

Test - är du ett vuxet barn?

Besvara frågorna i testet och se om du har utvecklat ett Vuxen Barn-problematik. Du gör testet anonymt.

1 / 22

Minns du att någon drack, använde droger eller hade något annat beteende som du nu anser vara dysfunktionellt (kroppsfixering, matberoende, sexberoende, arbetsnarkomani, psykisk ohälsa, religionsutövande etc)?

2 / 22

Drogs du in i dispyter eller meningsskiljaktigheter och ombads välja den ena förälderns eller släktingens sida gentemot den andre?

3 / 22

Grälade dina föräldrar eller familjemedlemmar ständigt?

4 / 22

Fokuserade dina föräldrar så mycket på varandra eller sina egna problem att de verkade ignorera dig?

5 / 22

Hittade någon av dina föräldrar på ursäkter för den andre förälderns drickande, dåliga mående eller annat beteende?

6 / 22

Undvek du att ta hem vänner pga drickande eller något annat dysfunktionellt beteende i hemmet?

7 / 22

Är du rädd eller känner dig osäker inför auktoriteter och arga människor?

8 / 22

Tror du att det är ditt ansvar att ta hand om föräldrarnas känslor och bekymmer (eller andra människor)?

9 / 22

Som vuxen – anser du att du behandlas som ett barn när du interagerar med dina föräldrar? Fortsätter du leva ut en roll från barndomen med dina föräldrar?

10 / 22

Som vuxen – känner du dig omogen? Känner du dig som ett barn inuti, kanske i vissa situationer eller med vissa människor?

11 / 22

Undertrycker du dina egna känslor eller behov till förmån för andra?

12 / 22

Har du lätt för att blanda ihop (förväxla) kärlek och medlidande?

13 / 22

Likställer du intimitet med sex?

14 / 22

Känner du dig mer levande när det uppstår en kris?

15 / 22

Involverar du dig i andras problem?

16 / 22

Fokuserar du utanför dig själv för att hitta kärlek och trygghet?

17 / 22

Har du svårt att fatta beslut?

18 / 22

Har du svårt att erkänna när du gjort ett misstag?

19 / 22

Beter du dig på ett sätt offentligt och på ett annat sätt hemma?

20 / 22

Dömer du dig själv hårt och gissar dig till vad som är normalt?

21 / 22

Har du befunnit dig själv i en relation med en person som har dysfunktionella problem och undrat hur du hamnat där?

22 / 22

Vänder sig andra gärna till dig för att du ska lösa deras problem?

Ditt resultat är

0%

Jag är intresserad!

Kontakta mig! Jag vill veta mer vad programmet kan ge mig.

Vill du läsa mer om symptom och beteende kring medberoende och Vuxet Barn?

Klicka på texten Mer information nedan för att få fördjupad information i ämnena.

Läs mer om innehåll och upplägg i vårt medberoendeprogram nedan!

Gå vårt distansprogram för frigörande av Medberoende och Vuxet Barn problematik. Programmet börjar den 8 september 2024

Låt inte ev skuld eller skam hindra dig! Äg ditt liv, annars gör någon annan det! Vårt distansprogram för medberoende och Vuxet Barn för frigörande av problematiken är ett 16 veckors program som är uppdelat i fem moduler.

Detta program hjälper dig att:

 • Medvetandegöra och fördjupa din förståelse för vad medberoende och Vuxet Barn-problematik är och hur det tar sig uttryck i just ditt liv.
 • Få effektiva verktyg att arbeta med för att frigöra dig från problemen och samtidigt skapa det nya i ditt liv. 
 • Hjälp att bryta invanda mönster och istället skapa nya fungerande.
 • Återhämta dig från eventuell energilöshet och utmattning.
 • Hitta ny kraft, energi, glädje och frihet. 
 • Skapa en fungerande strategi för din hälsa och ditt liv
 • Finna en gemenskap med likasinnade som hjälps åt mot samma mål.

 

Du har tillgång till alla dina lektioner och programmet i 24 månader från det att programmet startar. Efter fullföljandet av programmet så kan du välja att studera vidare för att bli Diplomerad ICR Medberoendecoach för att arbeta med och hjälpa andra att frigöra sig från sitt medberoende eller Vuxet Barn problematik. Läs mer om detta längre ned på sidan.

OBS – du behöver INTE själv ha ett medberoende eller ett Vuxet Barn-problematik för att gå detta program. Du kan gå det enbart för din egen skull genom att lära dig mer rent generellt om problematiken och lösningen. Och du kan, om du vill, också dela med dig av dina kunskaper till andra som behöver någon form av stöd eller hjälp.

Dina kursledare under programmet är Jai & Samya Thornell som sedan mer än 20 år tillbaka driver Love it och där de erbjuder kurser och utbildningar. De är båda verksamma som coacher och terapeuter inom olika specialområden. De har också personlig erfarenhet av såväl beroende som medberoende och eget 12-stegsarbete. Jai har även arbetat i mer än 15 år tillsammans med nordens största behandlingscenter för beroende (och medberoende) bl a som utbildningsansvarig.
Läs mer om Samya här: Samya
Läs mer om Jai här: Jai

Vilka resultat kan du räkna med?

Du kommer bl a att:

 • Känna en ny känsla av tillhörighet. Känslan av tomhet och ensamhet försvinner.
 • Slippa styras av din rädsla. 
 • Känna att du får en ny frihet.
 • Känna en ny kärlek och acceptans till dig själv och andra. 
 • Lära dig att se dig själv som jämlik andra.
 • Vara kapabel att utveckla och upprätthålla sunda och kärleksfulla relationer.
 • Inte längre enbart förlita dig på andra för att känna en känsla av värde.
 • Lita på den vägledning du får från din högre makt och börjar att tro på dina egna förmågor.

Säkra din plats nu!

Det är dags att nå djupare insikter inom dig själv och börja äga ditt liv! Första steget är att skicka in din kursanmälan!

5 moduler som hjälper dig att bli fri från medbereonde och Vuxet Barn-problematik. Finn din nya frihet och bli mer glädje- och energifylld!

Modul 1: Introduktion till Medberoende och Vuxet barn

Vad är medberoende?

 • Definition och förståelse av begreppet.
 • Historisk kontext och utveckling av begreppet.
 • Skillnaden mellan medberoende och Vuxet Barn-problematik

Skillnaden mellan medberoende och högkänslighet

 • Förståelse för skillnaderna mellan medberoende och högkänslighet.

Hur uppstår medberoende?

 • Identifiera orsaker till medberoende och Vuxet Barn.
 • Koppling till barndomserfarenheter och familjedynamik (anknytningsproblematik).

Sinne, kropp och själ

 • Utforskande av samband mellan sinne, kropp och själ.

Modul 2: Självkännedom och självacceptans

Mindfulness

 • Introduktion till mindfulness och dess tillämpning.

Självkännedom och självacceptans

 • Utforskande av egna tankar, känslor och beteenden.
 • Främjande av självacceptans och empati gentemot sig själv.
 • Mindfulness attityder

Gränssättning och kommunikation

 • Utveckla förmågan att sätta sunda gränser.
 • Träning i att vara kommunikativ utan att vara aggressiv.

 

Modul 3: Förändringsarbete och Kommunikation

Rädsla och kärlek

 • Utforska dynamiken mellan rädsla och kärlek i relationer till dig själv och andra.

 

Förändringsprocessen

 • Förståelse för förändringsprocessen och motstånd.
 • Identifiera och hantera rädslor för förändring.

 

Effektiv kommunikation

 • Förbättra kommunikationsfärdigheter.
 • Lyssna aktivt och uttrycka egna behov och önskningar.

 

Modul 4: Relationer och Återhämtning

Konflikthantering och förlåtelse

 • Strategier för hantering av konflikter.
 • Utforska begreppet förlåtelse och dess roll i läkningsprocessen.

 

Bygga hälsosamma relationer

 • Identifiera kännetecken på hälsosamma relationer.
 • Skapa verktyg för att bygga och upprätthålla dem.

 

Återhämtning och framtid

 • Planering för framtid och långsiktig återhämtning.
 • Hur man bibehåller och stärker det lärande som skett.

 

Modul 5: Härifrån och framåt

Samla ihop din resa och dina verktyg

 • Repetition och nuläge
 • Skapa en personlig handlingsplan för framtiden.
 • Hjälp andra att bli fria

 

Varje vecka får du inspelade lektioner att lyssna på samt tillhörande reflektionsövningar.

I modul 1 så träffas vi online via lärarledda Zoom möten under 1,5 tim varje söndag kl 19.00 med start den 15 september (en vecka efter att första lektionen släppts).

Under modul 2, 3, 4 och 5 så hålls en lärarledd föreläsning via Zoom under 1,5 tim en gång var fjärde söndag kl 19.00. Under övriga veckor så finns möjlighet (frivilligt) för deltagarna att träffas själva veckovisa möten alternativt att man deltar i Co-Dependents Anonymous (Anonyma Medberoende) onlinemöten, för att dela insikter och styrka med varandra.

Räkna med att du får lägga ca 2 tim per vecka till lektioner och möten. Räkna också till tid för litteratur och egenarbete.

Skrolla nedåt för pris och betalningsmöjligheter!

Bli Diplomerad ICR Medberoendecoach!

Vår unika utbildning till Diplomerad ICR Medberoendecoach (Inner Child Recovery Medberoendecoach) hjälper dig att framgångsrikt nå ut till de som behöver hjälp och där du får möjlighet att bli den som hjälper och coachar andra till frihet från sitt medberoende eller Vuxna Barn-problematik! Väljer du att anmäla dig till utbildningen för att bli ICR Medberoendecoach så ingår 16 veckorsprogrammet i den. 

Pris för 16 veckors medberoendeprogram. Programmet startar den 8 september 2024

Pris för 16 veckors ICR Medberoendeprogram är endast 6 995kr.

Utgift för obligatorisk litteratur tillkommer enligt nedan och inköpes av deltagare själv.

Flodhästen i vardagsrummet av Tommy Hellsten – pris ca 79-99kr.

De tolv stegen (arbetsboken): en utväg – en andlig väg till känslomässig läkning av Tillfrisknande Vänner pris ca 180 -229kr

Välj mellan dessa fyra betalningsalternativ för programmet:

Alt 1: Betala hela beloppet samma månad som utbildningen börjar

Alt 2: Betala vid 2 tillfällen, första betalningen sker samma månad som utbildningen börjar och den andra efter 8 veckor.

Alt 3: Betala räntefritt månadsvis i 6 månader till Love it, första fakturan kommer samma månad som utbildningen börjar. Det tillkommer vid detta alternativ en administrationsavgift med 25 kr/faktura

Alt 4: Betala din kurs med kort, faktura eller delbetalning via Klarna där du kan delbetala upp till 36 månaderDu behöver då inte göra någon kursanmälan till oss – vi får den automatiskt genom att du går till vår webbshop och bokar där. Gå till webbshop

Som privatperson har du 14 dagars ångerrätt. För företag tillkommer 25% på ovanstående pris. Vid månadsbetalning så gör vi alltid en kreditupplysning.

Är du redo att börja äga ditt liv? Vänta inte, skicka in din kursanmälan redan idag och säkra din plats!

Information & kontakt

För mer information om utbildningens upplägg och andra detaljer, kontakta jai på 0735-344 550 eller jai@loveit.se

Vill du läsa vad våra elever tycker om Love it 

Läs mer här: Recension 

Lyssna på Uppvaket podden när vi pratar om programmet, medberoende och Vuxet Barn-problematik.

Godkänd utbildning i Svenska Friskvårdsförbundet och ASI. Vi är dessutom utsedda till Branschvinnare 2024!

Love it är godkänd medlemsskola i Svenska Friskvårdsförundet. Det betyder att våra utbildningar är godkända yrkesutbildningar. 


Vi är också medlemmar i The Association for Spiritual Integrity (ASI) som är en internationell organisation. ASI arbetar för att hålla en hög etisk och moralisk standard inom andligt arbete och dess profession.


Vi har fått utmärkelsen som Branschvinnare 2024. Utmärkelsen baseras på samtliga aktiebolags inlämnade bokslut inom den aktuella branschen. I snitt är det endast 14,8 % av Sveriges aktiebolag som tilldelas utmärkelsen Branschvinnare 2024. Branschindelningen är baserad på företagens SNI-kod och bygger på EU:s standard, NACE Rev.2