Gå vår distansutbildning och bli Diplomerad ICR Medberoendecoach®

Vill du äga ditt liv? Är du redo för en riktig kickstart? Vill du hjälpa andra att hitta hem?

Gå vår unika distansutbildning till Diplomerad ICR Medberoendecoach® och bli en av landets mest efterfrågade coacher!

Detta är en utbildning med holistiskt synsätt och riktar sig till dig som vill prioritera dig själv och leva ett mer hälsosamt och kärleksfullt liv!

Hur arbetar en ICR Medberoendecoach?

ICR står för Inner Child Recovery. Som Diplomerad ICR Medberoendecoach så hjälper du andra människor att bli fria från det medberoende och vuxna barn-problematik som har sina rötter i barndomen. Tillsammans med din klient så tar du fram en tillfrisknandeplan där du med hjälp av olika verktyg hjälper din klient i processen mot tillfrisknande. Du kommer att coacha din klient på ett sätt som skapar närvaro, medvetenhet, villighet, tillit och förtroende. Målet är att skapa hållbara förändringar där klienten kan få växa med sina egna inre svar och därmed utveckla självkänsla, självständighet, trygghet och förmåga att älska sig själv.

Efter fullföljd utbildning är du helt redo att möta dina klienter som kan vara privatpersoner, kommuner, företag eller grupper.

Denna utbildning ger dig dessutom en fördjupning i dig själv såväl personligt som spirituellt vilket hjälper dig att besjäla ditt egna liv.

Du har tillgång till utbildningsmaterialet i 24 månader från start om du av någon anledning behöver senarelägga din diplomering. 

Du har också möjlighet att fördjupa dina kunskaper ytterligare efter coachutbildningen, då vi erbjuder en avancerad modul med terapeutiskt arbete och terapeutiska verktyg (se info längst ner på sidan).

Kort om utbildningen:

Du börjar med att gå vårt 16 veckors medberoendeprogram som startar den 8 sept 2024 som innehåller 5 olika moduler på distans där du bl a får inspelade lektioner att lyssna på (klicka här för att läsa om medberoende och 16-veckorsprogrammet samt gör ett självtest) och där du får arbeta med dig själv och lära dig beteendemönster, problematiken och lösningarna för ett eventuellt eget medberoende. 

Därefter påbörjar du distansutbildningen till Diplomerad ICR Medberoendecoach den 5 januari 2025 och som pågår i 6 månader med totalt 6 olika moduler (se innehåll och upplägg på utbildningen i olika moduler längre ner på sidan). I modul 2 så träffas vi fysiskt under en helg för praktiskt lärande. 

Dina kursledare under utbildningen är Jai & Samya Thornell som sedan mer än 20 år tillbaka driver Love it och där de erbjuder kurser och utbildningar. De är båda verksamma som coacher och terapeuter inom olika specialområden. De har också personlig erfarenhet av såväl beroende som medberoende och eget 12-stegsarbete. Jai har även arbetat i mer än 15 år tillsammans med nordens största behandlingscenter för beroende (och medberoende) bl a som utbildningsansvarig.
Läs mer om Samya här: Samya
Läs mer om Jai här: Jai

Denna utbildning ger dig möjlighet att bl a:

 • Lära dig professionell medberoendecoaching, själscoaching och livscoaching.
 • Få tillgång till effektiva verktyg för att utveckla dina egna och klienternas värdegrunder, integritet och självkärlek.
 • Tillsammans med din klient skapa en plan för tillfrisknande och utveckling.
 • Hitta ditt fokus och din balans mellan arbete, vila och återhämtning. 
 • Utveckla din kunskap om företagande, prissättning och marknadsföring.
 • Fördjupa din egna personliga utveckling och andlighet
 • Utveckla ditt inre ledarskap
 • Coacha dig själv i ditt eget liv.
 • Besjäla dig själv och det du gör som coach.

Jag vill veta mer. Kontakta mig!

Skicka in din intresseanmälan nu så kontaktar vi dig för ett personligt samtal

Läs mer om innehåll och upplägg i vår utbildning till ICR Medberoendecoach nedan

Framöver kan du ladda ner en fullständig presentation av utbildningen som PDF här nedan.

Frihet kommer inifrån!

Den här utbildningen fördjupar och utvecklar din inre resa så att du kan få känna dig mer fri, mer fokuserad, mer energifylld och mer medveten om dig själv, vad du är besjälad av och hur du kan använda det i ditt görande, såväl i ditt privatliv och som professionell coach.

Tänk dig att inte behöva känna dig så styrd av yttre omständigheter. Tänk dig att det känns naturligt att sätta sunda gränser. Och hur det känns att kunna bekräfta dig själv? Att kunna tillgodo se dina behov, inte på andras bekostnad, utan för att du kan och vill. Tänk dig att få leva autentiskt, där du får vara i centrum för ditt liv och därifrån, om du vill, ge till andra!

Hur skulle det kännas för dig att läka, förändra och befria dig själv och sedan hjälpa andra att göra samma sak? Som ICR Medberoendecoach kommer du att kunna hjälpa andra på ett helt fantastiskt sätt så att de kan slippa sitt medberoende eller Vuxet Barn-problematik. Du och dina klienter kommer att kunna glädjas tillsammans.

Frihet kommer inifrån och denna utbildning tar dig dit! 

ICR Medberoendecoach är en unik utbildning och är därför också ett registrerat varumärke av Love it Communications AB och får bara användas av elever som diplomerats av oss.

Säkra din plats nu! Start 5 januari 2025

Denna utbildning börjar strax efter att vårt 16 veckors medberoendeprogram är avslutat i december 2024. 

Nedan finner du innehållet i de olika modulerna!

6 moduler som gör dig till Diplomerad ICR Medberoendecoach®

Modul 1: Introduktion och Sokratisk Dialog

Introduktionsvecka

 • Översikt av utbildningen och dess mål.
 • Förväntningar, kursupplägg och struktur.

Filosofen Sokrates och Sokratisk dialektik

 • Vem var Sokrates och vad är Sokratisk frågeteknik.
 • Introduktion av de sokratiska frågeställningarna.
 • Förståelse av vikten av dialog och frågeteknik.

Närvaro, Förtroende och Aktivt Lyssnande

 • Betydelsen av närvaro i coachning.
 • Skapa förtroendefulla relationer.
 • Aktivt lyssnande som ett kraftfullt verktyg.

Samtalsteknik

 • Utvecklande av grundläggande samtalsteknik.
 • Färdigheter i att skapa en stödjande och öppen dialog.

Modul 2: Praktiskt lärande och demonstrationer 

Lektion med demonstration nr 1

 • Klientfall nr 1 – demonstration

Fysisk träff på Hillesgården i norra Skåne 7-9:e febr 2025

 • Vi träffas fysiskt från fredag em till söndag em och praktiserar det grundläggande coachande förhållningssättet samt coaching med inriktning på medberoende/Vuxet Barn.
 • Lektion Klientfall nr 2 – demonstration.

Ditt inre arbete

 • Lär dig att coacha dig själv framåt.

Att skilja på sig själv och det du gör

 • Din roll som coach kontra dig och ditt privatliv.

Meditationer

 • I denna modul får du tillgång till meditationer för att stärka ditt eget välbefinnande.

Modul 3: Klientverktyg, uppföljning, etiska regler och lagar

Att sätta gränser

 • Integritet och gränssättning som coach

Etik och lagstiftning

 • Genomgång av etiska regler och lagar

Se till att klienten är delaktig i sitt tillfrisknande

 • Övningar, verktyg och litteraturtips till klienten

Uppföljningsarbete

 • Följ klienten i sitt tillfrisknande.

 

Modul 4: Äg ditt liv – annars gör någon annan det!

De 6 mänskliga behoven

 • Hitta dina 6 mänskliga behov och identifiera var du är och vart du vill. 

Inre och yttre mål

 • Hitta ditt varför och nå inre och yttre framgång.

Integrera filterverktyg

 • Skapa ditt egna processfilter för att kunna hålla ditt fokus och slippa distraktioner

Din omgivning

 • Vilka är de personer runt dig som påverkar dig mest?
 • Vikten av förebilder.

Modul 5: Återhämtning, självmedkänsla och sammanfattning

Repetition och fördjupning av Mindfulness

 • Fördjupande uppgifter i Mindfulness för egen och klienters del.

Var snäll mot dig själv

 • Självmedkänsla, självkänsla, återhämtning och vila.

Lektionspaus

 • Ingen lektion – denna vecka ägnar du helt åt att göra klar ditt redovisningsarbete

Lektionspaus

 • Ingen lektion – denna vecka ägnar du helt åt att göra klar ditt redovisningsarbete

Modul 6: Konsten att nå ut i bruset

Om det spirituella företagandet

 • Skillnaderna mellan att driva ett “vanligt” företag och att driva ett spirituellt företag.

Ekonomi

 • Prissättning och att ta betalt.
 • Bokföring och skatter

Marknadsföring och sociala medier

 • Nå ut till de som behöver din hjälp

Utvecklas vidare

 • Fördjupa dina kunskaper som terapeut

Övrigt upplägg och innehåll kring utbildningen

 • Varje vecka får du inspelade lektioner att lyssna på samt tillhörande reflektionsövningar.
 • I modul 1 så träffas vi online via lärarledda Zoom möten under 1,5 tim varje söndag kl 19.00.
 • Under modul 2-6 så hålls en lärarledd föreläsning via Zoom under 1,5 tim en gång var fjärde söndag kl 19.00. Under övriga veckor så finns möjlighet för deltagarna själva att träffas på (frivilliga) veckovisa möten alternativt att man deltar i Co-Dependents Anonymous (Anonyma Medberoende) onlinemöten, för att dela insikter och styrka med varandra. Från modul 2 och framåt så har du träningsklienter.
 • Räkna med att du får lägga ca 2 tim per vecka till lektioner och möten. Räkna också till tid för litteratur, egenarbete och en bit in i utbildningen tid för träningsklienter.
 • Under utbildningen så ingår individuell handledning med totalt 3 timmar (6×30 min).

Skrolla ner för pris och olika betalningsmöjligheter!

 

Med Klarna så har du möjlighet att välja upp till 36 månaders delbetalning.

Pris och betalningsmöjligheter.

Pris för utbildningen till Diplomerad ICR Medberoendecoach® är 21 900 kr och inkluderar 16 veckors medberoendeprogram samt boende och mat på den fysiska träffen i modul 2 under utbildningen.

(Är du tidigare elev och har gått någon av våra andra långa utbildningar, så är du berättigad till ett reducerat pris. Kontakta oss för mer info.)

Du börjar med att gå vårt 16 veckors ICR Medberoendeprogram med start den 8 sept 2024. Därefter startar du din utbildning till ICR Medberoendecoach den 5 januari 2025.

Välj mellan dessa fyra betalningsalternativ för utbildningen:

Alt 1: Betala hela beloppet samma månad som utbildningen börjar

Alt 2: Betala vid 2 tillfällen, första betalningen sker samma månad som utbildningen börjar och den andra efter 5 månader.

Alt 3: Betala räntefritt månadsvis i 10 månader till Love it, första fakturan kommer samma månad som utbildningen börjar. Det tillkommer vid detta alternativ en administrationsavgift med 25 kr/faktura

Alt 4: Betala din kurs med kort, faktura eller delbetalning via Klarna där du kan delbetala upp till 36 månaderDu behöver då inte göra någon kursanmälan till oss – vi får den automatiskt genom att du går till vår webbshop och bokar där. Gå till webbshop

Som privatperson har du 14 dagars ångerrätt. För företag tillkommer 25% på ovanstående pris. Vid månadsbetalning så gör vi alltid en kreditupplysning.

Obligatorisk litteratur tillkommer enligt nedan och inköpes av deltagare själv.

Fri från medberoende – av Melody Beattie – pris ca 199-239kr.

De tolv stegen för Vuxna Barn – en utväg till känslomässig läkning (arbetsboken) av Tillfrisknande vänner- pris ca 189-229kr

Flodhästen i vardagsrummet av Tommy Hellsten – pris ca 79-89kr.

Är du redo att börja äga ditt liv och bli en av landets mest eftertraktade coacher? Vänta inte, skicka in din kursanmälan redan idag och säkra din plats!

Vill du läsa vad våra elever tycker om Love it 

Läs mer här: Recension

Räkneexempel på hur din investering i dig själv snabbt kan betalas tillbaka:

Förutom din egen utveckling med alla de fördelar det innebär för dig, så kan du, om du vill, efter fullföljd utbildning förstås ta emot dina egna klienter. Om du väljer att börja på din fritid och tar emot en klient i veckan så är din investering återbetald efter bara cirka 20 veckor. För dig som vill satsa större på egen verksamhet så kan det naturligtvis gå ännu fortare än så. Och för dig som känner att du vill ta det lugnt med någon klient då och då framöver, så kan det vara skönt att veta att även din investering definitivt inte bara kan återfås, du kan också ha en inkomst som ger dig intäkter och ekonomisk frihet.

Bli Diplomerad ICR Medberoendeterapeut

Efter att du fullföljt utbildningen till  Diplomerad ICR Medberoendecoach så har du möjlighet att välja till en avancerad modul som ger dig terapeutisa verktyg och terapeutisk kunskap och därmed också möjlighet att praktisera som Diplomerad ICR Medberoendeterapeut. 

Godkänd utbildning i Svenska Friskvårdsförbundet och ASI. Vi är dessutom utsedda till Branschvinnare 2024!

Love it är godkänd medlemsskola i Svenska Friskvårdsförundet. Det betyder att våra utbildningar är godkända yrkesutbildningar. 


Vi är också medlemmar i The Association for Spiritual Integrity (ASI) som är en internationell organisation. ASI arbetar för att hålla en hög etisk och moralisk standard inom andligt arbete och dess profession.


Vi har fått utmärkelsen som Branschvinnare 2024. Utmärkelsen baseras på samtliga aktiebolags inlämnade bokslut inom den aktuella branschen. I snitt är det endast 14,8 % av Sveriges aktiebolag som tilldelas utmärkelsen Branschvinnare 2024. Branschindelningen är baserad på företagens SNI-kod och bygger på EU:s standard, NACE Rev.2