Om Love

Min allra första meditation var under en filmsymbolikkurs som jag sökte mig till när jag ville nätverka i Karlstad efter att jag och min fru flyttat dit då jag fått ett säljjobb där. I all enkelhet väckte meditationen upp mig till insikten att livet och vi själva är något större.

Det var inget märkvärdigt utan en enkel meditation, en visualisering på en stig i en skog till en glänta. Men för mig var upplevelsen och mötet med en kronhjort i meditationen kraftfullt och visade mig på en ny dörr och ett nytt sätt att se på livet. Var kom den ifrån? Hur kunde mitt inre skapa detta? Varför kom det just en kronhjort till mig?

Hjorten blev en vän och stöttning genom många år och vid ett oerhört vackert tillfälle fick jag även träffa honom i verkligheten då jag på ren intuition tog mig till en plats där vi helt plötsligt stod öga mot öga.

Trögrörlig som jag är, skeptisk till naturen och med eftertänksamhet som vill grunda sig i både känsla och intellektuella, logiska, resonemang har jag varit tvungen att få ytterligare insikter och upplevelser. Dessa har dock inte låtit vänta på sig, små mirakler, synkronicitet, tillfälligheter och djupa insikter i meditationer har varit vägvisare som gjort att jag släppt taget mer och mer för att våga lyssna på sanningen om mig själv.

I utforskandet tog livet på ett sätt en ny vändning och en spännande resa började. Om jag inte är förändringen framför mig, vad är jag då?

Ibland har resan skapat besvärliga konflikter inom mig, men grundtonen jag alltid följt är nyfikenhet och känslan av att vara på rätt plats. Sanningen vill göra sig hörd även om det kan vara svårt att omfamna den totalt.

På min resa har syfte och meningsfullhet varit viktigt för mig. Det kan vara svårt att hitta ibland. Men genom att knyta an till de vi är, vårt unika uttryck, vår pusselbit i det väldiga pussel som universum utgör så tror jag att vi uppfyller en slags önskan. Att helt enkelt att våga vara sig själv fullt ut.

Med en känsla av att hålla tillbaka mig själv i allt detta sökte jag mig till Jai och Love it för att jobba med mina begränsande mönster i mitt omedvetna via hypnoterapi. I min villighet att utforska detta för mig själv men också en önskan om att hjälpa andra att öppna upp för att utforska sin sanning började jag som första årskull, 2017, studera till Soul Manifestation Coach för Jai.

Skrivande har alltid varit en del av mitt liv och genom åren har det varit en trogen terapeut. Att tydliggöra mina inre tankesnurror på papper har många gånger hjälpt mig vidare.

På vägen har skrivandet utvecklats till ett författarskap och idag har jag gett ut två böcker plus en porträttsamling. Den gemensamma nämnaren i mina böcker är att ta sig förbi sina hämmande mönster och knyta an till något annat inom oss och byta ut yttre strävan till inre tillfredställelse.

Sanningen kan resonera starkt i oss ensamma men det blir kraftfullt när vi delar den med andra. Detta insåg jag efter att jag avslutat min utbildning till Soul Manifestation Coach. Att samtala, resonera, spegla sig i andra, meditera och bara vara tillsammans i gemenskap hjälper till att öppna upp för något större.

Därför blev det viktigt för mig att vara delaktig i att bygga upp en fortsättning och en Soultribe, där vi utanför kursens ramar möts i gemenskap för att påminna varandra om varandet.  

Mina kompetenser:

  • Ledare av Soultriben inom Soul Manifestation Coach utbildningen
  • Diplomerad Soul Manifestation Coach (Love it)
  • Diplomerad Hypnoterapeut med tidigare liv (Love it)
  • Författare: Syftesdriven – Du har något att ge (2021)
  • Leva centrerad (2022)
  • Föreläsare
  • Kursledare (Mirakelhelg-helgkurs baserad på En Kurs i Mirakler)