Om The Ministry of I AM

Vem står bakom The Ministry of I AM och vad är ursprunget till boken?

Frågor om The Ministry of I AM

Vad är The Ministry of I AM?

The Ministry of I AM är Oneness, förståelsen om vår sanna natur. Ministeriet är gemenskapen av uppvaknade själar, ljusbärarna som är medvetna om sin etthet med Gud. 

 

Hur The Ministry of I AM är organiserat.

Vi är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sina gemensamma egobaserade problem och hjälpa andra att tillfriskna från sitt ego och dess sömn.

The Ministry of I AM är ett varumärke som ägs av Love it Communications AB och verksamheten bedrivs i nuläget i företagsform. När det är möjligt och lämpligt, så kommer varumärke och verksamhet att övergå i annan lämplig form som kan vara exempelvis förenings-, stiftelse- eller samfundsbaserad.

Det viktiga är att The Ministry of I AM i en framtid kan stå på egna ben, växa och utvecklas av egen kraft och rörelse. För att finansiera den fortsatta utvecklingen av The Ministry of I AM så erbjuder Love it förutom denna bok, även studieprogram för att förstå och utveckla sig genom The Ministry of I AM´s 12 steg.

Love it Communications AB började under 2008 att på allvar utvecklas i den riktning som företaget har i dag. Här erbjuds för den som vill och önskar en verktygslåda fylld av  effektiva verktyg i personlig utveckling och andlighet. Love it fungerar som en mötesplats där man kan börja navigera med hjälp utav en själslig vägkarta (spiritual routemap) som hjälper var och en att finna sin rätta väg. Vår övertygelse är att den enda gurun vi behöver, finns inom oss själva, var och en.

Kärnan i allt vårt arbete vilar på såväl uråldrig visdom som modern vetenskap. The Ministry of I AM är grundat av ägarna till Love it, Jai & Samya. Men dess rörelse och utveckling är helt beroende av de hundratals deltagare som genom åren genomfört sina utbildningar till Diplomerade Hyposyntesterapeuter© och Soul Manifestation Coacher©

Utan dessa underbara själar och drivkrafter hade det inte varit möjligt. Och det hade heller inte varit möjligt för den här boken och rörelsen att födas fram om det inte varit för andra, inspirerande, kompetenta människor och organisationer som vi haft nöjet att få möta eller genom att vi på annat sätt kunnat ta del av deras fantastiska arbete och erfarenhet. De är bland annat: Lynne McTaggart, IONS Institute of Noetic Science, PhD Hal Puthoff, PhD Gary E Schwartz, James Twyman, Burt Hotchkiss, Joel Goldsmith, Lisa Natoli, Bill Free, Joe Dispenza, Rupert Spira, Gregg Braden, Gangaji, Mooji, Jörgen Sundvall, Foundation for Inner Peace, Anonyma Alkoholister, Adult Children of Alcoholics, Friends in Recovery och många, många andra. 

 

Innehållet i boken.

The Ministry of I AM och dess möten/bokcirklar samt Love it´s verksamhet vilar på och skyddas av artikel 18 i FN´s allmänna förklaring av mänskliga rättigheter gällande tanke- och religionsfrihet! ”Artikel 18: Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.”

 

Kungörelse:
The Ministry of I AM har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller till annan rörelse av något slag. Vi är varken förespråkare för eller motståndare till något annat. Vi ser att såväl modern vetenskap som andlighet hänger samman och att de båda var för sig och tillsammans ger evidens för våra värdegrunder. 

 

Övrig information:
Notera: Medan The Ministry of I AM´s tolv steg är inspirerade av de tolv stegen i AA (Alcoholic Anynomous), så ska de inte ses som en anpassning av dessa sistnämnda. Snarare skapades de specifikt för denna support inom The Ministry of I AM och bör inte tolkas på annat sätt. AA, som är ett program enbart avsett för återhämtning från alkoholism är inte på något sätt knutet till eller stöder The Ministry of I AM.

Note: While the Ministry of I AM Twelve Steps, identified were inspired by the Twelve Steps of A.A., they are not really an adaptation. Rather, they were created specifically for this support group within The Ministry of I AM, and should not be construed otherwise. A.A., which is a program concerned only with recovery from alcoholism, and is not in any way affiliated with or endorses the Ministry of I AM.