CSR på Love it

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företagens arbete med att integrera sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet. Det går inte att bedriva verksamhet – oavsett storlek eller verksamhetens inriktning – utan att resurser förbrukas eller att andra männsikor påverkas direkt eller indirekt.

Vi klimatkompenserar för hela vår verksamhet.
Vi samarbetar med Vi-Skogen vars klimatkompensationsprojekt heter Kenya Agricultural Carbon Project och som är certifierad enligt standarden Verified Carbon Standard (http://www.v-c-s.org/project/vcs-program/). Det bygger på metoden agroforestry, vilket är samplanering av träd och grödor på fattiga småbrukares gårdar i Kenya. Klimatkompensationen bidrar inte bara till att koldioxid tas upp från atmosfären, den bidrar också till att människor som redan drabbas av klimatförändringarna får stöd att leva i ett förändrat klimat. Genom Vi-skogens projekt med klimatkompensation kan bönderna öka sina skördar och anpassa sig till ett förändrat klimat. Varje bondes jordbruk följs noga upp och allt sker på lokalbefolkningens villkor. 

Ekologi och miljö
All el som används på Love it är producerad av förnyelsebara källor som sol, vind och vatten. Allt kontorsmaterial, förbrukningsmaterial samt matvaror som används är i mesta möjliga mån Svanen eller KRAV-märkt. 

SOS-Barnbyar, Unicef och UNHCR
Sedan ett antal år tillbaka är vi också fadder till ett barn i Afrika via SOS-Barnbyar – en organisation som vi anser bedriver seriös, viktig och bra verksamhet. Vi strävar också efter att kunna bidra vid enstaka insatser så att förnödenheter, som exempelvis vid flyktingkrisen från Syrien så att människor kan få förnödenheter i dessa utsatta situationer.

Pro Bono
Pro bono (latin: “till godo för samhälle”) är en juridisk term från den romerska rätten som syftar på oegennyttiga handlingar för samhällets bästa. Som en del av vår verksamhet så ingår därför att vi emellanåt tar emot klienter eller kursdeltagare utan att ta betalt, då vi ser att de av olika anledningar ekonomiskt inte har möjlighet att själva kunna betala, men att de är redo att skapa skillnad i sina liv och därmed också i andras.

Övrigt
Vi strävar efter en god och sund lönsamhet för att säkerställa och trygga företagets arbete och dess framtida överlevnad. Samarbeten med partners och leverantörer baseras på och utgår från de värdegrunder som i idag finns på Love it.