Vilka vi är

Vi erbjuder dig en verktygslåda full av effektiva verktyg för ditt välbefinnande och utveckling. Här kan du välja det som passar dig just nu; konsultationer, distansprogram, helgkurser, längre utbildningar, andliga resor och föreläsningar. Se Love it som en mötesplats, en själslig vägkarta (spiritual routemap) som hjälper dig att finna din rätta väg i livet. Vår passion är att hjälpa andra att finna sinnesro, frid och glädje i livet. Hos oss får både hjärta och hjärna samverka.

Vårt syfte

När vi följer vår själ, överlämnar vi oss till den naturliga harmonin i universum och återkopplar till källan, vårt ursprung. Alla våra kurser, webbprogram, utbildningar , event och konsultationer, bygger på både andlig uråldrig visdom inom mysticismen och modern vetenskap som kvantfysik. 

Kurserna och utbildningarna är temakurser, exempelvis Lagen om Själens Attraktion, Hyposyntesterapeut, Soul Manifestation Coaching, En kurs i Mirakler osv. Men alla teman är enbart delar av helheten – det själsliga och universella. Så oavsett vart ditt intresse ligger, så kommer du hos oss att få en personlig och andlig utveckling på alla plan i ditt liv, en ökad medvetenhet av din själs önskan att få uttrycka sig. Du kommer med andra ord närmare din sanna sida, ditt verkliga jag – och inte minst hjälp så du kan finna din livsplan och därmed ditt syfte.

Våra värdegrunder

Love it och dess utveckling är beroende av den gemenskap som uppstår av såväl män och kvinnor, som tillsammans delar sin vilja och villighet att enskilt och tillsammans utveckla sig själva.

Detta sker bl a genom möten där vi har en dialog om teorier, gör praktiska övningar samt genom sharing delar erfarenheter, insikter och upplevelser om vår inre storhet med varandra och på så sätt lösa våra individuella och gemensamma problem samt att hjälpa andra att göra samma sak. Det enda kravet för att delta i aktiviteter på Love it är en önskan att vilja utvecklas på ett personligt plan och att därigenom låta själen (som är en förlängning av Källan, Gud eller vad man föredrar att kalla en högre kraft för) få leda oss i vårt dagliga liv.

Vi anser att alla människor har samma värde och att vi alla är sammankopplade med varandra och därför är bröder och systrar. Vi är även sammanbundna med såväl djur som allt levande på Moder Jord och vår strävan är att leva i symbios med detta med respekt och omsorg. 

Love it har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller till annan rörelse av något slag. Vi är varken förespråkare för eller motståndare till något annat. Vi ser att såväl modern vetenskap som andlighet hänger samman och att de båda var för sig och tillsammans ger evidens för våra värdegrunder. 

All verklig utveckling kommer inifrån och ut, inte tvärtom. Därför arbetar vi med våra inre styrkor och begåvningar för att komma till insikt om vem vi verkligen är och vad som i vår omvärld är verkligt och sant. Vi strävar efter att vara den förändring vi vill se i världen.

 

Med oss får du:

  • En möteplats för likasinnade och stor gemenskap
  • Ett bra utbud av fysiska kurser, utbildningar och online-/webbprogram
  • Bli sedd och mött utifrån dina behov
  • Tillgång till arbete och kursinnehåll som baseras på visdom och erfarenhet inom mysticismen och modern kvantfysik
  • Verktyg för att bli ditt högsta och bästa jag
  • Möta vår passion att hjälpa andra att utvecklas
  • Tillgång till 20 års erfarenhet av kursverksamhet
  • Referenser av hundratals nöjda elever och klienter
  • Möjlighet till delbetalning direkt till oss
  • Även möjlighet till kort- och delbetalningar via Klarna
 

Har du frågor?

Du är alltid varmt välkommen till oss med frågor kring våra utbildningar och konsultationer. 

Om personerna bakom

Vill du läsa mer om oss, vår respektive bakgrund och kompetens? Klicka nedan på respektive personlänk!

Vår verksamhet

Vår verksamhet vilar på och skyddas av artikel 18 i FN´s allmänna förklaring av mänskliga rättigheter gällande tanke- och religionsfrihet! Du kan läsa mer om detta här: FN