Webbshop

ICR Medberoendeprogram

Gå vårt 16 veckors distansprogram för Medberoende och Vuxna Barn!

Är du eller någon du känner medberoende?

Medberoende är ett psykologiskt tillstånd som uppstår i relationer och kännetecknas av att en person möjliggör andras ohälsosamma beteende. Det kan vara exempelvis olika former av missbruk, låg mental hälsa, låg mognadsgrad, avsaknad av ansvarskänsla, förmåga att visa kärlek eller olika former av övergrepp som sker/skett. Enbart anhöriga till människor med beroende i Sverige är cirka 3 miljoner. Men medberoendet sträcker sig långt utanför dessa gränser. Uppskattningsvis pratar vi cirka 4-5 miljoner i Sverige som har någon from av medberoende eller det som kallas för Vuxet Barn problematik.

 

Vem utvecklar medberoende eller det som kallas för vuxet barn-beteende?

Den som är uppväxt i en familj där det inte uttrycktes genuin, villkorslös kärlek i familjen eller där det fanns någon med alkohol-/drogproblem eller andra dysfunktioner som exempelvis psykisk ohälsa, kommer med största sannolikhet att utveckla någon form av medberoende. Man kan också beskriva det som att växa upp med känslomässigt omogna föräldrar.

En medberoende är någon som lever med eller är nära en närstående med ovan beskrivna problem och som man utvecklar ett medberoende till.

Ett Vuxet Barn innebär att man är vuxen men har tagit med sig ohälsosamma känslor och beteenden som gör att man känner sig eller beter sig som ett barn (omogen, osäker, otrygg, dominant osv) i vissa situationer/med vissa människor.

 

Vad kan det få för konsekvenser?

Ett utvecklat medberoende eller Vuxet Barn problematik innebär att man blir skadad i sin självkänsla vilket kan leda till låg självbild, oro, ångest, stress, depression, upplevelse av ensamhet, känslor av oduglighet eller otillräcklighet, ohälsosamma beteenden, psykisk ohälsa, utbrändhet osv. Man får också svårare för att fungera fullt ut i nära relationer med andra.

Gå vårt distansprogram för Medberoende och Vuxna Barn!

Vårt distansprogram för medberoende och Vuxet Barn för frigörande av problematiken är ett 16 veckors program som är uppdelat i fem moduler.

Syftet med programmet är att du för egen del ska kunna medvetandegöra och frigöra dig från ett eget eventuellt medberoende, ett vuxet barn-problematik eller, om du av annan anledning vill lära dig vad medberoende är, hur det påverkar i livet och hur man kan frigöra sig ifrån det.

Efter fullföljandet av programmet så kan du välja att studera vidare för att bli Diplomerad ICR Medberoendecoach för att arbeta med och hjälpa andra att frigöra sig från sitt medberoende eller Vuxet Barn problematik.

Fullständig presentation av innehåll och upplägg av vårt ICR Medberoendeprogram hittar du här; https://loveit.se/kurser-och-utbildningar/icr-medberoendeprogram/ 

6995,00 kr

Ytterligare information

Fler produkter